Opgroeien in het hedendaagse gezin: over opvoeden in diversiteit van gezinsvormen

De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door uiteenlopende factoren van binnen en buiten het gezin. Het boek 'Opgroeien in het hedendaagse gezin', geschreven door onderzoekers van Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is gemaakt om professionals, beleidsmakers en studenten op heldere wijze inzicht te geven in de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin.

Thema’s die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, tienermoeders, kinderopvang, opvoedvaardigheden, interculturele pedagogiek, invloed van (sociale) media, broertjes/zusjes en leeftijdgenoten, en de rol van grootouders in de opvoeding. Het boek is als naslag werk bedoeld voor zowel studenten, professionals als beleidsmakers. 

De auteurs
Dr. Frank van der Horst, GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist
Dr. Nicole Lucassen, gezinspedagoog
Dr. Rianne Kok, neuropsycholoog en pedagoog
Dr. Miranda Sentse, orthopedagoog
Lieneke Jooren MSC, gezinspedagoog
Dr. Maartje Luijk, gezinspedagoog

Alle auteurs zijn werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling Pedagogische Wetenschappen

Meer informatie

Recensie exemplaren kunnen opgevraagd worden bij Geraldine de Keizer, Uitgeverij Lannoo |
pers@lannoocampus.nl

Contact met onderzoekers via Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl