Oproep voor de EUR / Erasmus MC Open and Responsible Science Awards 2024

Ben jij betrokken bij Open and Responsible Science-projecten? En wil je dat jouw project in de schijnwerpers komt te staan door aan een wedstrijd mee te doen? Lees dan verder, deze pagina bevat informatie over de EUR / Erasmus MC Open and Responsible Science Awards 2024.

Prijzen

Het Open and Responsible Science-programma (ORS) wil projecten erkennen die open, transparante, inclusieve en verantwoorde wetenschapswerkwijzen omvatten. In het najaar van 2024 zal ORS afzonderlijke prijzen uitreiken om de betrokkenheid bij drie belangrijke pijlers van open wetenschap te vieren:

 • Open Research
 • Open Education
 • Societal Engagement

De winnaar van iedere categorie ontvangt €2500 om te investeren in materiaal voor onderzoek en onderwijs.

Toelatingscriteria

Om in aanmerking te kunnen komen, moeten de projecten aan de volgende criteria voldoen:

 • Projecten moeten uitgevoerd worden door wetenschappelijke en/of ondersteunende medewerkers in dienst van de EUR en/of het Erasmus MC op het moment van aanmelden. Voorbeelden: promovendi, postdoctorale onderzoekers, lectoren, universitaire (hoofd)docenten/hoogleraren, datastewards, software engineers.
 • Projecten die uitgevoerd worden door gastmedewerkers die op het moment van aanmelden verbonden zijn aan de EUR en/of het Erasmus MC komen eveneens in aanmerking.
 • Aantoonbaar toepassen van één of meerdere open research werkwijzen in het onderzoeksproject of de onderwijsactiviteit (zie het onderdeel:Voorbeelden van Open Scholarship Practices).
 • Het project heeft de ORS Award niet in eerdere edities ontvangen.

Aanmeldingsprocedure

 • Zowel eigen nominaties (d.w.z. projecten waar de genomineerden zelf aan hebben deelgenomen) als nominaties van andere projecten zijn welkom.
 • Aanmeldingen worden geaccepteerd vanaf 1 september 2024
 • De deadline voor aanmeldingen is 1 oktober 2024.
 • Kandidaten sturen een e-mail naar ors.award@eur.nl, met de volgende informatie in bijgesloten bestanden:
  • Een motivatiebrief (max. één pagina) met introductie van het project, waarin duidelijk wordt gemaakt voor welke award het project wordt genomineerd, en waarom de aanvraag in overweging zou moeten worden genomen.
  • Een bijlage (max. één pagina) met een korte beschrijving (één alinea) en bijbehorende directe links naar 1 project dat de relevante open researchwerkwijzen laat zien (zie het onderdeel:Voorbeelden van Open Scholarship Practices).
  • Ander materiaal dan de motivatiebrief en de bijlage wordt niet in overweging genomen.
 • Als projecten worden genomineerd door iemand die niet direct betrokken was bij het desbetreffende project, wordt het projectteam in kennis gesteld en de gelegenheid gegeven om hun aanmelding aan te vullen met informatie die mogelijk niet bekend was bij degene die hun project heeft genomineerd. Deze procedure is bedoeld om iedereen gelijke kansen te geven door alle teams in staat te stellen de informatie te presenteren die zij relevant vinden voor de award.
 • Teams met beginnende onderzoekers uit ondervertegenwoordigde groepen en onderzoeksondersteunend personeel worden in het bijzonder aangemoedigd om zich aan te melden. 
 • De jury neemt alleen projecten van de afgelopen 5 jaar in overweging (d.w.z., ontwikkeld en/of gepubliceerd tussen 2020 en 2024). Projecten die afgelopen jaar geen EUR-prijs hebben ontvangen, mogen opnieuw aangemeld worden.

Voorbeelden van Open Scholarship Practices

Open scholarshipwerkwijzen omvatten (maar zijn niet beperkt tot): 

 • Open access-publicatie: gold, diamond, en/of green (op een preprint-server, bijvoorbeeld MedRxivBioRxivPsyArXiv, of institutionele respository, bijvoorbeeld Pure)
 • Publiek delen van analysecode, materialen, data, en/of hardwareschema's (bijvoorbeeld op GitHubEUR Data RepositoryOSF)
 • Publieke voorregistratie (bijvoorbeeld op OSF RegistriesEU Clinical Trials Register)
 • Registered Report geaccepteerd bij Stage I of Stage II
 • Nieuwe open source software schrijven en/of aan open source software bijdragen en/of een data-/softwareartikel publiceren (bijvoorbeeld bij het Journal of Open Source Software)
 • Schrijven en/of bijdragen aan open onderwijsmateriaal (bijvoorbeeld publiek beschikbaar cursusmateriaal, MOOCs, The Turing Way)
 • Het betrekken van publiek en/of dienstengebruikers bij het onderzoeks- en onderwijsproces (bijvoorbeeld wetenschapscommunicatie, burgerwetenschapsprojecten, living labs)
 • "Onderzoek op onderzoek" uitvoeren (bijvoorbeeld metawetenschap, wetenschapsfilosofie)
 • Deelnemen aan open peer review, pre- of postpublicatie (bijvoorbeeld PubPeer

Deze lijst is niet volledig. We zullen alle andere werkwijzen in overweging nemen die bijdragen aan transparante en geëngageerde wetenschap.

Evaluatieprocedure

De jury bestaat uit academici en andere professionals die kennis hebben van verschillende aspecten van open scholarship.

Aanmeldingen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • kwantitatieve beoordeling, bijvoorbeeld het aantal open scholarshipwerkwijzen dat het project omvat;
 • kwalitatieve beoordeling, een beknopte beoordeling van de wijze waarop open scholarshipwerkwijzen zijn geïmplementeerd (bijvoorbeeld of open data goed zijn beschreven om hergebruik te bevorderen, of de specifiekheid van een preregistratie).

Het grootste deel van de evaluatie zal bestaan uit kwalitatieve beoordeling.

Aanmeldingen worden in twee ronden beoordeeld. In de eerste ronde wordt iedere aanmelding beoordeeld door minstens twee juryleden[1] gebaseerd op de bovengenoemde criteria en een positie toegekend. In de tweede ronde wordt de top 3 van de aanmeldingen beoordeeld door alle juryleden en de winnaars worden geselecteerd. Als meerdere projecten even hoog eindigen, wordt de winnaar willekeurig gekozen.
 


[1] Om mogelijke tegenstrijdige belangen te voorkomen, zullen juryleden die een directe werkrelatie met een kandidaat hebben hun inzending niet beoordelen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen