Opsporen laaggeletterdheid van belang voor re-integratie

Bijstandsgerechtigden met ontbrekende basisvaardigheden zoals kunnen lezen, schrijven, rekenen staan vaak op achterstand bij re-integratie. Onderzoek door socioloog dr. Agnieszka Kanas en bestuurskundige prof. Menno Fenger naar het opsporen, bespreekbaar maken en verhelpen van gemis aan basisvaardigheden ontvangen een ZonMW subsidie van 350.000 Euro.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen geeft onderzoeker Agnieszka Kanas aan. “Zo hebben deze mensen minder kans om werk te vinden en kosten ook andere activiteiten als reizen, een ziekenhuisbezoek of vrijwilligerswerk meer moeite.”

Gemeenten kunnen mensen op verschillende manieren helpen om hier iets aan te doen. Er zijn cursussen en trainingen van professionals, maar er zijn ook trajecten met vrijwilligers. In dit project onderzoeken Kanas en Fenger hoe consulenten van sociale diensten erachter kunnen komen of mensen met een bijstandsuitkering problemen hebben met deze basisvaardigheden en hoe ze dit het beste bespreekbaar kunnen maken. Daarna bekijken zij op welke manier gemeenten Dordrecht, Zoetermeer, en IJsselgemeenten het beste kunnen helpen bij het werken aan deze basisvaardigheden. Fenger: “Aan het eind van het onderzoek kijken we of mensen daadwerkelijk makkelijker werk vinden of makkelijker andere activiteiten ondernemen als gevolg van de nieuw ontwikkelde aanpak laaggeletterdheid”.

Een subsidie gekregen uit het ZonMW Programma Vakkundig aan het Werk 2, voor het onderzoek “Laaggeletterdheid als barrière voor re-integratie?” maakt dit onderzoek mogelijk. Het start per 1 september 2022. Dr. Agnieszka Kanas en prof. Menno Fenger zijn werkzaam bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences – Departement Bestuurskunde en Sociologie.

Universitair Docent

Dr. Agnieszka Kanas

Professor

Prof. dr. Menno Fenger

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen