Oratie prof. dr. Mascini: Naar een nieuwe bestudering van recht

Een nieuwe manier om het recht te bestuderen, dat is volgens prof.dr. Peter Mascini nodig. Die nieuwe benadering gaat niet meer uit van universeel toepasbare voorspellingen, maar is veel bescheidener van aard. Socioloog Mascini stelt dit voor in zijn oratie op vrijdag 11 maart 2016, naar aanleiding van zijn benoeming als hoogleraar Empirical Legal Studies bij de Erasmus School of Law. 

Wat is mijn positie als socioloog binnen de gedragswetenschappelijke bestudering van het recht? Op die vraag gaat Mascini in tijdens zijn oratie, met als titel Law and Behavioral Sciences: Why We Need Less Purity Rather Than More (Recht en gedragswetenschappen: waarom we minder zuiverheid nodig hebben in plaats van meer).

Socioloog Mascini ‘positioneert’ zichzelf ten opzichte van de gedragssociologie, rechtseconomie en gedragseconomie. De gedragssociologie en de rechtseconomie delen het streven naar ‘zuiverheid’ bij de gedragswetenschappelijke bestudering van het recht: de bewuste keuze om uit te gaan van een beperkt aantal universeel toepasbare assumpties, en staan in dit opzicht tegenover de gedragseconomie.

Maar we hebben nog minder zuiverheid nodig in de gedragswetenschappelijke bestudering van het recht dan de gedragseconomie biedt, stelt Mascini. Hij stelt een bescheidenere benadering voor, een die niet langer streeft naar universeel toepasbare voorspellingen. Volgens Mascini wordt die nieuwe benadering verder gekenmerkt door een belangrijke rol voor empirisch onderzoek en de betekenissen die actoren aan hun eigen gedrag toeschrijven.

Doodlopende weg
Het leidende principe van gedragssociologie is dat recht zich gedraagt in samenhang met de sociale ruimte. Volgens Mascini is dat een doodlopende weg, die alleen kan worden verlaten door onzuiverheid toe te staan. Het leidende principe van de rechtseconomie is dat individuen rationeel beslissen. Rechtseconomen kunnen leren van gedragseconomen, die het idee van de mens als een puur rationeel denkend wezen ter discussie stellen, zo stelt Mascini, al gaat deze discussie hem niet ver genoeg.

Over Peter Mascini
Prof.dr. Peter Mascini is in 2014 benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies in de Erasmus School of Law. Zijn leerstoel is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma Behavioral Approaches to Contract and Tort (BACT) en is gefinancierd uit de Research Excellence Initiative beurs die het College van Bestuur aan BACT heeft toegekend. Peter Mascini (1968) is sinds 1993 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook studeerde. Hij promoveerde op een organisatiesociologisch onderzoek naar industriële veiligheid.