Erasmus School of Law
Nieuws

Oratie professor Schelhaas bij Erasmus School of Law

‘Commerciële contractanten - consistenter differentiëren?’ Dat was het onderwerp van de oratie van prof. dr. Harriët Schelhaas, die plaatsvond op vrijdag 1 december 2017. Met uitspreken van haar rede heeft prof. Schelhaas het ambt van hoogleraar privaatrecht officieel aanvaard.

In haar oratie ging zij in op commerciële contractanten en stelde daarbij de vraag of consistenter gedifferentieerd moet worden. De wetgever gaat er soms vanuit dat kleine commerciële contractanten beschermd moet worden, maar waarom eigenlijk? Schelhaas betoogt in haar oratie dat dit niet consistent gebeurt en geeft aan wanneer precies gedifferentieerd zou moeten worden tussen sterke en zwakke commerciële partijen.  

Harriët Schelhaas is sinds 2015 hoogleraar Privaatrecht bij Erasmus School of Law. Ze heeft gestudeerd in Leiden en is daarna AIO en universitair docent geweest bij de Universiteit Utrecht. Bij die laatste universiteit heeft ze tevens haar promotieonderzoek, over het boetebeding in het Europese contractrecht, gedaan. Vervolgens was ze tien jaar advocaat bij advocatenkantoor Stibbe. Bij ESL houdt prof. Schelhaas zich vooral bezig met onderwijs en onderzoek, waar ze zich vooral focust op het verbintenissenrecht en dan met name met het contractenrecht.