Oud-rector en oud-decaan Kees Rijnvos overleden

Prof.dr. Kees Rijnvos

De Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus School of Law hebben bedroefd kennis genomen van het overlijden op 87-jarige leeftijd van oud-rector magnificus en oud-decaan prof.dr. C.J. (Kees) Rijnvos.

Kees Rijnvos bekleedde gedurende vier jaar (1989-1993) het ambt van rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Van 1 januari 1983 tot 1 september 1986 was prof.dr. Rijnvos verder decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, nu Erasmus School of Law. Aan die faculteit was hij tevens van 1975 tot en met zijn emeritaat in 1996 verbonden als hoogleraar algemene economie (staathuishoudkunde) en openbare financiën. Zijn specialisme had betrekking op Europese integratie en monetaire economie. 

Filosofie

Na in 1970 in Tilburg gepromoveerd te zijn in de economie, promoveerde hij in 1988 aan de Erasmus Universiteit voor de tweede keer in zijn carrière, dit keer in de filosofie. 
Kees Rijnvos bleef ook na zijn emeritaat betrokken bij de universiteit. In 2013 was hij aanwezig bij de Opening Academisch Jaar in de Laurenskerk, bij de start van de viering van het honderdjarig bestaan van de Erasmus Universiteit. 

Prof. dr. Rijnvos zullen wij ons herinneren als een informele, toegankelijke en daadkrachtige bestuurder, die veel voor de universiteit en de faculteit heeft betekend. 

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Rectoraatsoverdracht in 1989: prof.dr. Rinnooy Kan (rechts) draagt het ambt van rector magnificus over aan prof.dr. Rijnvos