OV in Nederland door Corona blijvend veranderd

Beeldbank RET - R. Utrecht

Kennen we in de toekomst wel nog het ov zoals we deze nu kennen? Volgens Dennis Huisman, bijzonder hoogleraar Openbaar Vervoer Optimalisatie aan de Erasmus Universiteit, gaat er zeker veel veranderen. Sowieso is na de corona-epidemie treingebruik veranderd. Zo ziet hij dat mensen die het ov gebruiken voor recreatieve doeleinden grotendeels wel terug zijn. Maar veel forensen nog niet. Zij hoeven niet meer elke dag fysiek aanwezig te zijn op werk, wat een permanent effect heeft op hoe het openbaar vervoer momenteel wordt gebruikt.

Ook zijn er zijn te lage salarissen en een te hoge werkdruk voor het personeel. Voor de corona-epidemie kende het ov deze problemen niet. Vervoerders in Nederland hebben het daarom zwaar. Voor de corona-epidemie werden er miljoenen geïnvesteerd om de infrastructuur blijvend te verbeteren. Met overvolle metro- en treincoupés was het vaak lastig een zitplek te vinden.

De gevolgen van corona op het ov

Door het coronavirus lag alles ineens stil, meerdere mensen werkten meerdere dagen thuis. Momenteel, zijn de effecten hiervan nog voelbaar. Doordat mensen minder naar werk reizen is het aantal personen dat dagelijks het ov gebruikt fors teruggelopen. Mensen hoeven niet altijd fysiek aanwezig te zijn op werk, wat ertoe leidt dat het ov fors minder wordt gebruikt. Toch wordt er nog veel geïnvesteerd in de kwaliteit van nieuwe trams en bussen met de hoop dat mensen terug keren naar het ov. Alleen is niet iedereen hier gerust op. De Rotterdamse vervoerder RET geeft zelfs aan dat zonder overheidssteun er een kans bestaat dat er 30 procent minder trams, metro's en bussen gaan rijden.

Hogere kosten

De inkomsten voor het openbaar vervoer zijn nu een stuk lager, maar de kosten zijn net zo hoog als voor de corona-epidemie. De aanbieders van het ov willen nog hetzelfde product aanbieden als dat zij eerst deden voor eenzelfde prijs. Huisman: “Ov-bedrijven maken nauwelijks winst, wat momenteel omslaat in verlies door de lagere inkomsten. Op de lange termijn is dit niet haalbaar.”

Meer informatie

Hoe is dit op te lossen? In dit artikel bespreek Huisman twee mogelijkheden, de subsidie van de overheid verhogen of snijden in het ov-aanbod.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen