Over ‘feministische politieke ecologie’: oratie Wendy Harcourt bij ISS

Een speciale oratie bij het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag: op Internationale Vrouwendag (8 maart 2018) wordt Wendy Harcourt daar geïnstalleerd als hoogleraar Gender, Diversity and Sustainable Development. Tijdens deze inauguratie wordt ook het eerste internationale onderzoeksnetwerk voor ‘feministische politieke ecologie’, WEGO-ITN, gelanceerd.

In haar inaugurele rede zal Wendy Harcourt uitleggen hoe gender en diversiteit verband houden met duurzame ontwikkeling. Ze stelt dat we gendergebonden kennis van alledaagse ervaringen nodig hebben, omdat we wereldwijd te maken hebben met klimaatomstandigheden die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Die gendergebonden kennis wil ze combineren met een politieke en ecologisch bewuste aanpak van de wereldwijde economische dynamiek.

Harcourt zal tijdens haar oratie uitleggen waarom deze ‘feministische politieke ecologie’ fundamenteel is voor een duurzame toekomst.

Het eerste internationale onderzoeksnetwerk voor feministische politieke ecologie

Over WEGO-ITN

Feministische politieke ecologie

Met de oratie wordt op 8 maart tegelijkertijd het internationale netwerk ‘Well-being, Ecology, Gender and Community’ (WEGO-ITN) gelanceerd, dat onder leiding staat van Wendy Harcourt. Hiervoor kreeg ze afgelopen jaar 3,9 miljoen euro vanuit EU Horizon 2020.

WEGO-ITN is het eerste internationale onderzoeksnetwerk voor feministische politieke ecologie. Doel is het aanpakken van sociaal-ecologische uitdagingen die aan beleidsagenda's zijn verbonden. Dit innovatieve project helpt lokale gemeenschappen bij het opbouwen van een veerkrachtige, rechtvaardige en duurzame toekomst. Onderzoek van WEGO-ITN moet laten zien hoe gemeenschappen actief hun leefomgeving en gemeenschappelijk welzijn onderhouden.

Het behalen van Sustainable Development Goals (SDG's) vraagt om strategieën rond veerkracht en duurzaamheid. WEGO-ITN wil de richtlijnen hiervoor verschaffen.

Onderzoeksthema's

In de vijftien afzonderlijke promotieonderzoeksprojecten worden drie samenhangende onderzoeksthema's verkend: klimaatverandering, economische ontwikkeling en extractivisme, commoning, economie van gemeenschappen en zorgpolitiek en natuur/cultuur/belichaming en technologieën.

Bekijk www.iss.nl/wego-itn voor meer informatie.

Meer informatie

Sandra Nijhof, Media Officer ISS: sandra.nijhof@eur.nl of +31 70 4260 414