Hoe organiseer je als regisseur effectieve keten- en netwerksamenwerking?

Maatschappelijke opgaven hoe pak je die aan?

“Samenwerken met andere partijen doe je gewoon”, zo voegde een bestuurder mij onlangs toe. “Als je maar durft over je eigen schaduw heen te springen”. Ik hoor het vaker, sterker nog, aan bestuurlijke samenwerkingstafels is het niet te vermijden. Bestuurders lijken er een zekere strategische grootmoedigheid mee te willen uitdrukken: zij durven dat. Het getuigt echter juist van bestuurlijke gemakzucht, die zorgt voor veel overleg en bestuurlijke afspraken, en weinig implementatie: juist omdat relevante overwegingen onvoldoende worden ingebracht.

In een gemeente was er een mooi initiatief voor dagbesteding van ouderen bij sportverenigingen. We weten dat (ook) voor ouderen bewegen belangrijk is, maar dat veel van de huidige vormen van dagbesteding dat nog niet erg stimuleren. Tegelijkertijd hebben we in Nederland mooie sportcomplexen die door de week overdag meestal niet gebruikt worden. Sportverenigingen, zorgaanbieders voor ouderen en de gemeente vonden elkaar in de ambitie om bewegen bij ouderen te stimuleren door dagbesteding bij sportverenigingen te organiseren. Zoals dat voor kinderen al heel normaal is natuurlijk.

De bestuurders vonden elkaar in het uitgangspunt dat “actieve dagbesteding door ouderen centraal moest staan”. En dat lukte goed. De partijen parkeerden hun organisatiebelangen aan de kant, en dat resulteerde in een bestuurlijk convenant, en ook een uitvoeringsplan op enkele sportlocaties. De betrokken bestuurders glommen van trots bij het fotomoment: zij hadden toch maar laten zien dat samenwerken kan: “als je maar over je eigen schaduw durft te springen”.

De zucht naar bestuurlijk succes

Tot op heden is er in de betreffende gemeente echter niet een oudere die een actieve dagbesteding geniet bij een sportvereniging. Het is namelijk niet rendabel voor de zorgaanbieders om hun cliënten daar naar toe te leiden. In hun zucht naar bestuurlijk succes waren wethouder en bestuurders van de betrokken zorgaanbieders voor het gemak over de schaduw van de prijs heen gesprongen. En de sprongkracht van de bestuurders van de zorgaanbieders reikt kennelijk niet zover dat ze een lager rendement accepteren van hun gebiedsmanagers, omdat er meer cliënten hun dagbesteding bij sportverenigingen genieten. Resultaat: een kostbaar samenwerkingsproces zonder enige maatschappelijke impact.

Het ontbreken van maatschappelijke impact

Deze dynamiek is natuurlijk erg herkenbaar, ook bij het realiseren van allerhande andere maatschappelijke prestaties. Een duurzame wijk realiseren, ondermijnende criminaliteit terugdringen, of schuldenproblematiek verminderen, we zullen moeten samenwerken over grenzen; niet zozeer omdat we dat graag willen, maar omdat de Maatschappelijke Prestatie daarom vraagt. Het verder optimaliseren van onze afzonderlijke Organisatieprestaties brengt de Maatschappelijke Prestatie dus niet dichterbij. Een gezamenlijke inspanning is nodig, en tegelijkertijd blijven de Organisatieprestaties relevant. De zorgaanbieders moeten hun inspanning voor dagbesteding bij sportverenigingen wel kunnen dragen; anders komen andere, maatschappelijk ook heel relevante, functies in gevaar.

De relevantie van een gezamenlijke ambitie

Voor daadwerkelijke implementatie van mooie samenwerkingsplannen is het dus nodig dat de randvoorwaarden voor het blijven leveren van die OrganisatiePrestaties onderwerp van gesprek zijn, en onderdeel zijn van het plan dat we als Netwerk maken. Alleen dan is er kans op daadwerkelijke implementatie. Bestuurders die “over je eigen schaduw springen” voor in de mond hebben, moeten scherp worden bevraagd: nemen ze de gezamenlijke ambitie wel serieus? Professionele regie op samenwerking in netwerken en ketens betekent dus: Over je eigen schaduw springen? Niet doen!

CV

Drs. Frank Beemer is Academic Director van de opleiding Regie in Netwerken en Ketens bij Erasmus Academie, BeAMeR AlliantieManagement en Regie. Interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

De opleiding Regie in Netwerken en Ketens koppelt verworven kennis en vaardigheden aan de actuele praktijk, waardoor je als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren..Tijdens de opleiding verwerk je jouw leerervaringen in een interventieplan voor je eigen casus, met een persoonlijke reflectie op je ontwikkeling als regisseur. In de afsluitende bijeenkomst deel je je opbrengsten met jouw medecursisten en ontvang je een certificaat van Erasmus Academie.

 Download de brochure hier gratis

Meer informatie

Praktische informatie Opleiding Regie in Netwerken en Ketens 

startdatum:

23 april 2021 

einddatum:

19 november 2021 

prijs

EUR 5950 (vrijgesteld van btw)

format

Fysiek en online onderwijs in 7 sessies 

max. aantal deelnemers

18

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen