Overlijden mr. W.G. Koppelaars

Overlijden mr WG Koppelaars

Met droefheid heeft het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam kennis genomen van het overlijden op 18 januari 2016 van mr. W. G. Koppelaars,  voorzitter van het College van Bestuur van 1981 tot en met 1990.

De universitaire gemeenschap is mr. Will Koppelaars, die 90 jaar werd, zeer erkentelijk voor wat hij als betrokken bestuurder heeft betekend voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij speelde een belangrijke rol bij de groei van de universiteit en de uitbreiding van de campus. Als bestuurder was hij zeer betrokken bij het studentenleven, dat hij zag als wezenlijk onderdeel van de academia civitas. Landelijk was hij zeer actief in diverse besturen.

Bij zijn afscheid kreeg mr. Koppelaars de Ad Fontes penning, de hoogste onderscheiding van de Erasmus Universiteit, als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten. 

Meer bij Erasmus Magazine

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 408 1216 of E press@eur.nl