Overlijden prof.mr. Wiek Slagter

Met groot leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden op 29 december 2015 van oud-rector magnificus prof. mr. W.J. (Wiek) Slagter, op de leeftijd van 92 jaar. 

Professor Slagter is 28 jaar verbonden geweest aan drie faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam: als hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law, als hoogleraar Burgerlijk Recht en Handelsrecht aan Erasmus School of Economics en als hoogleraar Privaatrecht aan Rotterdam School of Management. Alleen al deze verbondenheid maakte van Slagter een uniek wetenschapper.

Professor Slagter was daarnaast van 1968 tot en met 1970 rector magnificus van de Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH), de voorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1979 tot en met 1981 was hij tevens decaan van de economische faculteit.

Ook na zijn emeritaat in 1989 heeft Wiek Slagter een grote betrokkenheid getoond bij het wel en wee van de Erasmus Universiteit. Nog in 2013 werd zijn negentigste verjaardag gevierd met een symposium. Bij die gelegenheid werd ook de negende druk van Slagters 'Compendium van het Ondernemingsrecht' ten doop gehouden.

Wij gedenken hem als een veelzijdig bestuurder die met scherp verstand en wijsheid een grote bijdrage heeft geleverd aan de groei en bloei van de Erasmus Universiteit. Zijn markante aanwezigheid bij academische plechtigheden zal zeer worden gemist.

Het College van Bestuur,

Kristel Baele, voorzitter
Prof.dr. Huibert Pols, rector magnificus
Bart Straatman