Overlijdensbericht Cihangir Berkcan

Met groot verdriet maken wij bekend dat onze student Cihangir Berkcan op vrijdag 13 mei 2016 is overleden. Cihangir was 23 jaar. 

Cihangir Berkcan was een zeer betrokken Bachelor 1-student. Naast zijn studie aan Erasmus School of Law was hij ook student aan de Hogeschool Rotterdam.

Op woensdagochtend 18 mei 2016 is voorafgaand aan het bachelor 1-college vanaf 09.00 uur stilgestaan bij het overlijden van Cihangir. Tijdens de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst, die mede is voorbereid door zijn vrienden, bleek hoe geliefd Cihangir was bij zijn medestudenten en docenten. Aansluitend aan het college is een condoleanceregister geopend.

Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van Cihangir.

Suzan Stoter, decaan
Fabian Amtenbrink, vicedecaan