Overlijdensbericht Prof. mr. W.J. (Wiek) Slagter

Op 29 december 2015 overleed prof. mr. W.J. Slagter op de leeftijd van 92 jaar. Wij zijn diep getroffen door het verlies van onze geliefde collega Wiek Slagter. Professor Slagter was vanaf de oprichting van onze faculteit in 1963 tot 1989 aan de faculteit verbonden als hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Ondernemingsrecht. Daarnaast was hij als hoogleraar verbonden aan Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management. Professor Slagter was van 1968 tot en met 1970 rector magnificus van de Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH), de voorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1979 tot en met 1981 was hij decaan aan de economische faculteit.

Ook in de jaren na zijn emeritaat heeft Wiek Slagter een grote betrokkenheid getoond bij het wel en wee van Erasmus School of Law. Nog in 2013 vierden wij zijn negentigste verjaardag met een symposium. Bij die gelegenheid werd ook de negende druk van Slagters Compendium van het Ondernemingsrecht ten doop gehouden. Wiek Slagter heeft vele generaties studenten opgeleid en geïnspireerd. Wij gedenken hem om zijn creativiteit, energie en humor.
 
U bent uitgenodigd om hem te gedenken op 7 januari 2016 om 12.30 uur in de Hoflaankerk, Hoflaan 1 te Rotterdam. Vanaf 14.30 tot 17.00 uur is er een informeel samenzijn in De Cum Laude (onder de hal van de Aula) van de Erasmus Universiteit, campus Woudestein. De begrafenis is in besloten kring.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Mede namens de collega’s van Erasmus School of Law,

Maarten Kroeze, sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht
Filip de Ly, sectie International Private Law and Private Comparative Law
Suzan Stoter, decaan Erasmus School of Law