Oxford University Press publiceert boek Tax by Design for the Netherlands

Oxford University Press
Bookcover of Tax by Design

Onder de titel Tax by Design for the Netherlands heeft Oxford University Press recent de Engelse vertaling van het boek ‘Ontwerp voor een Beter Belastingstelsel’ gepubliceerd. Het boek, onder redactie van de hoogleraren Sijbren Cnossen (Centraal Planbureau, Erasmus School of Economics) en Bas Jacobs (Erasmus School of Economics), bevat bouwstenen voor fundamentele belastinghervormingen.

De adviezen in het boek zijn geschreven door wetenschappers en beleidsexperts uit binnen- en buitenland. Hiermee dragen zij bij aan de discussie voor een beter belastingstelsel voor Nederland, dat nodeloos ondoelmatig is, belastingontwijking aanmoedigt en hoge uitvoerings- en nalevingskosten kent. Alle voorstellen in het boek houden de belastingdruk constant en zijn geen pleidooien voor een grotere publieke sector, meer inkomensherverdeling of sterker overheidspaternalisme.

Over de redacteuren

Sijbren Cnossen is nog steeds actief als academic partner van het Centraal Planbureau en als hoogleraar Algemene Economie aan de Universiteit van Pretoria. Hij is (co-)auteur van verscheidene boeken en talloze artikelen over de economische aspecten van belastingheffing. Cnossen was redacteur van International Tax and Public Finance en De Economist. Als adviseur van het IMF, de Wereldbank, het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Financiën, de OESO, de Europese Commissie, de United States Agency for International Development (USAID) en het Harvard Institute for International Development (HIID), heeft hij meer dan 30 landen geadviseerd over de hervorming van hun belastingstelsel.

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics. Hij is een internationaal gerenommeerde expert op het gebied van de economie van belastingheffing. Jacobs bestudeert de progressie van de inkomstenbelasting, belastingheffing op kapitaalinkomen en corrigerende belastingen. In recent onderzoek richt hij zich op de politieke economie van de inkomstenbelasting, indirecte herverdelingsmechanismen zoals minimumloon en vakbonden, de gevolgen van technologische ontwikkeling voor optimale herverdeling en optimaal macro-economisch stabilisatiebeleid.

Professor
Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën
Professor
Meer informatie

Om het boek online te bestellen klikt u hier. Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer aan Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846.

U kunt hier toegang krijgen tot het e-book indien u student of medewerker bent aan de EUR.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen