Past het pensioenstelsel nog wel bij de veranderende samenleving?

Over deze vraag gaat de nationale pensioendialoog die het kabinet in augustus begon en die in 2015 moet leiden tot een kabinetsvisie op de toekomst van het pensioenstelsel. Als onderdeel van deze dialoog verstrekte de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) 12 december 2014 haar preadviezen over de toekomst voor aanvullende pensioenen. Prof.dr.ir. Benedict Dellaert van Erasmus School of Economics is één van deze experts die zijn visie op het huidige pensioenstelsel en hervorming hiervan geeft.

De afweging tussen collectieve risicodeling en individuele keuzevrijheid centraal zet. Bij risico’s die een pensioenuitvoerder vooraf kan waarnemen, kan een pensioenuitvoerder maatwerk leveren zonder dat individuele keuzevrijheid nodig is; dat geldt bijvoorbeeld voor verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen en tussen generaties. Bij risico’s die een pensioenuitvoerder niet vooraf kan waarnemen maar wel de deelnemers zelf, zoals levensverwachting per individu, kan dat niet.’ Aldus Dellaert.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen bij Economisch Statische Berichten, 8 december 2014.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen