Patrick Verwijmeren benoemd tot hoogleraar Corporate Finance

Per 15 juli 2014 is prof. dr. Patrick Verwijmeren benoemd tot hoogleraar Corporate Finance aan Erasmus School of Economics. Hij zal een leidende rol spelen in het verder uitbouwen en versterken van de sectie Finance binnen de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie van Erasmus School of Economics.

Patrick Verwijmeren onderzoekt onder meer de optimale kapitaalstructuur voor ondernemingen, recente ontwikkelingen in corporate governance, en de kunstmarkt. Zijn voornaamste specialisme vormt bedrijfsfinanciering door middel van converteerbare obligaties.

Over Patrick Verwijmeren

Nadat Verwijmeren twee jaar als universitair docent verbonden was aan de University of Melbourne in Australië, maakte hij in 2010 de overstap naar de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij als universitair hoofddocent werkte. In die tijd is Patrick Verwijmeren ook benoemd tot part-time research hoogleraar aan de University of Glasgow in Schotland. Eind 2012 volgde de overgang naar de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De onderwijservaring van Patrick Verwijmeren strekt zich uit van bachelorprogramma’s tot master, honours en PhD programma’s, en hij is een frequent spreker op internationale conferenties. Zijn onderzoek is zowel gepubliceerd in toonaangevende onderzoekstijdschriften als in de populaire media. De ESB rankt Verwijmeren in de top 3 van finance en accounting onderzoekers in Nederland.