Patrick Verwijmeren toegelaten tot Young Erasmus Programma

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Patrick Verwijmeren (bijzonder hoogleraar Corporate Finance aan Erasmus School of Economics), als een van de eerste twaalf excellente onderzoekers toegelaten tot Young Erasmus, een netwerk van jonge talentvolle EUR-onderzoekers, naar analogie van De Jonge Akademie van de KNAW.

Verwijmeren, vorig jaar december benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus School of Economics, is een zeer talentvolle wetenschapper met toonaangevende publicaties in onderzoekstijdschriften zoals Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, en Journal of Financial and Quantitative Analysis.

Doel van Young Erasmus is contacten en interdisciplinaire samenwerking te stimuleren tussen de wetenschappers, die ook uitgenodigd kunnen worden zitting te nemen in jury’s voor prijzen en subsidies of mee te doen aan het Wetenschapsknooppunt. Uiteindelijk zal Young Erasmus uit vijfentwintig leden bestaan, die vijf jaar lid zullen zijn.

Selectiecriteria

De selectiecriteria die gehanteerd worden voor Young Erasmus, zijn dezelfde als die gelden voor De Jonge Akademie van de KNAW, aangevuld met de voorwaarden dat de kandidaat bij aanvang van lidmaatschap minder dan tien jaar geleden is gepromoveerd, en dat deze een aanstelling heeft aan de EUR. De selectie door de jury vindt plaats op basis van specifieke criteria als fascinatie en passie voor wetenschappelijk onderzoek, actief willen zijn voor Young Erasmus en daarover interessante ideeën hebben, enthousiasme voor onderwerpen als wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij en interdisciplinaire samenwerking.

De selectiecommissie streeft naar een voordracht met een evenredige vertegenwoordiging van alfa, bèta- en gammadisciplines en mannen en vrouwen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer aan Erasmus School of Economics: e-mail: rdegroot@ese.eur.nl, tel: 010-4081762 en mobiel: 06-53641846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen