Paul van Geest benoemd tot lid van de Pauselijke Theologische Academie

Prof. dr. Paul van Geest is als eerste Nederlander benoemd tot lid van de Pauselijke Theologische Academie. Naast de Pauselijke Academie van Wetenschappen en die van de Sociale Wetenschappen, is deze Academie een van de belangrijkste adviesorganen van de paus.

Van Geest is hoogleraar Theologie en Economisch Denken aan Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan Tilburg University, en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Een benoeming tot lid van de Pauselijke Theologische Academie geldt voor het leven.

De Pauselijke Theologische Academie werd opgericht in 1718 door paus Clemens XI. In 1999 vernieuwde paus Joannes Paulus II de statuten. In deze Academie hebben een twintigtal kardinalen en aartsbisschoppen en een dertigtal theologen (m/v) uit de hele wereld zitting. Zij hebben als taak de bevordering van de dialoog tussen de theologie en andere wetenschapsdisciplines.

Over Paul van Geest

Paul van Geest is Neerlandicus (Leiden, 1986) en theoloog (Rome, Gregoriana, 1991). In 1996 promoveerde hij in Utrecht op een dissertatie getiteld: Thomas a Kempis. Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Van 2002-2007 was hij bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Behalve een internationaal erkend wetenschapper op het gebied van de studie naar het vroege christendom en het denken van Augustinus, is hij in Nederland met regelmaat in de media om ontwikkelingen in het christendom te duiden.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.