Pearl Dykstra in High Level Group of Scientific Advisors van Europese Commissie

Socioloog prof.dr. Pearl Dykstra van de Erasmus Universiteit Rotterdam is benoemd in de High Level Group van wetenschappelijke adviseurs voor de Europese Commissie. De groep van zeven Europese topwetenschappers adviseert de commissie op basis van wetenschappelijke inzichten om zo bij te dragen aan de kwaliteit van de Europese regelgeving. Met de instelling van de High Level Group (HLG) start de Europese Commissie haar Scientific Advice Mechanism.

Pearl Dykstra over haar benoeming: 'De instelling van de High Level Group is een geweldige erkenning van het belang van wetenschappelijk onderzoek voor beleidsmakers en politici. Ik verheug me op de samenwerking met de Europese commissarissen—en uiteraard ook met de overige zes leden van de High Level Group'.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is zeer vereerd met de benoeming een van onze hoogleraren in deze vooraanstaande groep Europese wetenschappers. Rector magnificus Huibert Pols: 'Deze benoeming is voor professor Dykstra persoonlijk een bijzondere gebeurtenis, maar ook voor Nederland en voor de Erasmus Universiteit. Het laat zien dat onze wetenschappers tot de meest vooraanstaande van Europa behoren. Dit geeft bovenal de mogelijkheid om sociaalwetenschappelijke inzichten te delen op het niveau van de Europese Commissie, en hiermee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Europese beleid'.

Scientific Advice Mechanism
In mei 2015 heeft President Jean-Claude Juncker en Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas de Scientific Advice Mechanism (SAM) gelanceerd. Met de SAM wil de Europese Commissie toegang creëren tot de best mogelijke, onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen en inzichten vanuit verschillende disciplines. De benoeming van de zeven leden van de High Level Group is daarvan de officiële lancering. De aanstelling van de leden van de High Level Group is voor ten minste tweeënhalf jaar, met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming. Er waren ruim 160 wetenschappers voorgedragen door 74 organisaties.

Een uitgebreid persbericht is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Over Pearl Dykstra
Pearl Dykstra is hoogleraar Empirische Sociologie en onderzoeksdirecteur van het Department Bestuurskunde en Sociologie bij de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is zij Vice-president van de KNAW. In 2012 heeft zij een ERC Advanced Investigator Grant ontvangen van de EU voor haar onderzoek “Families in context”. Voordat zij de leerstoel in Rotterdam bekleedde was zij hoogleraar Kinship Demography aan de Utrecht University (2002-2009) en verbonden als senior scientist aan het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) in Den Haag (1990-2009).
Haar onderzoek focust op solidariteit tussen generaties, vergrijzing van de samenleving, familie transities, ouder worden en de levensloop, en welbevinden op latere leeftijd.

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, 06 83676038, kooistra@fsw.eur.nl

Sandra van Beek, Team persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 1216, press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen