Persoonlijkheidsstoornissen in beeld

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vormen een zeer heterogene groep. Door hun omgeving, en zelfs door hulpverleners, worden ze echter nog te vaak als ‘moeilijk mens’ gezien. In haar oratie Persoonlijkheidsstoornissen in beeld zal psychiater en bijzonder hoogleraar prof. dr. Karin Slotema bij de Erasmus Universiteit Rotterdam ingaan op het sneller herkennen van persoonlijkheidsstoornissen en het tegengaan van stigmatisering. De leerstoel is ingesteld door de Parnassia Groep.

Kijk hier naar de trailer en hier naar de oratie

 

Prof. dr. Karin Slotema wil een bijdrage leveren aan vermindering van het (zelf)stigma dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis zoals een borderline- of vermijdende-persoonlijkheidsstoornis ervaren. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben moeite om met emoties om te gaan en hebben meestal een laag zelfbeeld. Door hun omgeving, en zelfs door hulpverleners, worden ze nog te vaak als ‘moeilijk mens’ gezien, in plaats van als mensen die psychische hulp nodig hebben. Met onderzoek en onderwijs wil Slotema bijdragen dat persoonlijkheidsstoornissen eerder en beter worden herkend. Herkennen van een persoonlijkheidsstoornis is lastig omdat vaak andere klachten op de voorgrond staan zoals depressieve klachten of middelenmisbruik.

In haar oratie gaat Slotema in op de verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat persoonlijkheidsstoornissen veel voorkomen, en dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een zeer heterogene groep vormen. Vaak wordt niet (tijdig) herkend dat iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft en krijgt daardoor dus ook geen behandeling. Terwijl behandeling en verbetering van de kwaliteit van leven goed mogelijk is, bijvoorbeeld dat iemand een goede partner durft te kiezen. Door afname van stigmatisering en verbeteren van het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen wil Slotema bewerkstelligen dat meer mensen met deze diagnoses behandeling krijgen.  Verbetering van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen kan door behandeling op maat met kortdurende interventies waaronder traumabehandeling met EMDR

Over Karin Slotema

Prof.dr. Karin Slotema is sinds 2007 werkzaam als psychiater bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag. In 2011 promoveerde Slotema op het onderwerp Behandeling van patiënten met therapieresistente auditieve verbale hallucinaties met behulp van repetitieve transcraniële hersenstimulatie en neuro-imaging.

Sinds 2012 is Slotema plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie bij Parnassia Groep. Daarnaast geeft ze onderwijs over persoonlijkheidsstoornissen en dissociatie bij de Leidse Faculteit Sociale Wetenschappen en de Erasmus School of Social and Behavourial Sciences. Verder is zij onder andere lid van de Landelijke Visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Terugluisteren

Interview bij RTV Rijnmond 

Professor
Meer informatie

 

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl