Peter Kavelaars: eigen woning moet naar box 3 verhuizen

De Telegraaf
Erasmus School of Economics

Om de huizenmarkt weer vlot te trekken moet de eigen woning naar box 3 verhuizen, vindt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics. In een artikel van de Telegraaf legt hij uit waarom.

Het IMF heeft onlangs een suggestie gedaan om de eigen woning niet langer in box 1 van de inkomstenbelasting te laten belasten, maar in box 3. De eigen woning is namelijk ook vermogen. Dit idee is echter niet nieuw, het is zelfs al vaker gesuggereerd door fiscale wetenschappers, waaronder ook Peter Kavelaars. ‘Vooropgesteld zij overigens dat box 3 net zo’n gedrocht is als de eigen woning in box 1, maar voorlopig hebben we daarmee te leven’, schrijft Kavelaars in de telegraaf. Dus waarom zit de eigen woning in het huidige belastingstelsel op de verkeerde plaats?

‘Dat is het geval omdat in box 1 alleen actief inkomen zoals winst uit onderneming en arbeidsinkomsten worden belast, terwijl alle vermogensinkomsten worden belast in box 3. Nu de eigen woning ook vermogen is, behoort deze in box 3. De enige reden dat de eigen woning in box 1 is geplaatst was omdat de politici indertijd bij de invoering van het huidige fiscale stelsel in 2001 het niet aandurfden deze in box 3 te stoppen, omdat dan de aftrek van de hypotheekrente de facto zou worden afgeschaft.’ Volgens Kavelaars had de eigen woning dus altijd al in box 3 moeten zitten, en inmiddels zijn er al meer redenen om dit in te voeren.

‘In de eerste plaats is de eigenwoningregeling in de loop van de afgelopen 20 jaar wat betreft regelgeving een onbegrijpelijk gedrocht geworden’, schrijft Kavelaars. ‘Niet alleen kunnen gewone belastingplichtigen de regeling niet meer volgen, hetzelfde geldt voor de meeste fiscalisten. Dat probleem wordt geheel opgelost als de eigen woning in box 3 wordt ondergebracht. Men neemt eenvoudigweg de WOZ-waarde van de woning en klaar is Kees.’ Een tweede argument is de lage hypotheekrente. ‘Die maakt het natuurlijk uiterst gemakkelijk de woning over te hevelen want de fiscale waarde van een lage rente als aftrekpost is bijna nihil.’

Professor
Meer informatie

Het volledige artikel van De Telegraaf, 2 oktober 2021, kunt u hierboven downloaden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen