Peter Verkoeijen benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijspsychologie

Per 1 juni 2023 is onderwijspsycholoog dr. Peter Verkoeijen benoemd tot bijzonder hoogleraar “Praktijkgericht onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege Avans Hogeschool.

Van studenten in het hoger onderwijs wordt verwacht dat zij hun leerdoelen grotendeels door zelfstandige studie bereiken. Dit doet een flink beroep op hun zelfregulerend vermogen: zij moeten zichzelf kunnen motiveren, over adequate metacognitieve vaardigheden beschikken, weten om te gaan met tegenslagen en ze moeten effectieve cognitieve leerstrategieën inzetten. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat studenten moeite hebben met de verschillende aspecten van zelfregulerend leren. Verkoeijen gaat in het kader van zijn leerstoel praktijkgericht onderzoek uitvoeren naar hoe de ontwikkeling van het zelfregulerend leren van studenten in het hoger onderwijs, een belangrijk en actueel thema, het beste ondersteund kan worden.

Verkoeijen: “Ik ga inzichten uit cognitief-psychologisch wetenschappelijk onderzoek over hoe mensen (zelfstandig) leren een centrale rol geven in praktijkgericht onderzoek. Dat ga ik in het hoger onderwijs zelf uitvoeren samen met onderzoekers uit het hbo en het wetenschappelijk onderwijs, met docenten, onderwijskundig adviseurs en studenten. “

Impuls voor onderzoek hoger onderwijs

Jacomine Ravensbergen, vice-voorzitter  Avans Hogeschool: “De leerstoel is bedoeld om praktijkgericht onderzoek een stevige impuls te geven. De bijzondere leerstoel zal bijdragen aan wetenschappelijke kennis over zelfregulatie bij studenten en aan de doorwerking van die kennis in het hoger onderwijs. Een actueel onderzoeksonderwerp. De mentale gezondheid bij studenten staat onder druk en langdurige stress of onvoldoende sociale steun zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van zelfregulatie. Tegelijk wordt met de flexibilisering van het onderwijs daar vaker een beroep op gedaan.   Het onderzoek wordt in en met de praktijk van het hoger onderwijs uitgevoerd en dat vergemakkelijkt de doorwerking. Daarnaast versterkt de bijzondere leerstoel de al langer bestaande samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en Avans Hogeschool. “ 

Interview met Peter Verkoeijen op de Avans Hogeschool website

Over Peter Verkoeijen

Prof.dr. Peter Verkoeijen (1977) is Universitair Hoofdocent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector van het lectoraat Brein en Leren van Avans Hogeschool. Hij studeerde cognitieve psychologie - met al afstudeerrichting onderwijspsychologie - aan de Universiteit Maastricht. In 2005 promoveerde hij cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift naar de mechanismen achter het spacing effect, een bekend empirisch fenomeen uit de cognitieve psychologie. Inzichten uit de cognitieve psychologie en uit aanverwante vakgebieden door laten werken in de praktijk van het hoger onderwijs is een belangrijk kenmerk van zijn loopbaan. De leerstoel “Praktijkgericht onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs” is ondergebracht bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, Education, and Child Studies (DPECS).

 

Professor
Meer informatie

Ferencz van Weert, communicatie Avans Hogeschool Breda, fj.vanweert@avans.nl 
Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 0683676038 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen