Peter Verkoeijen projectleider NRO Grote Vragen in het Hoger Onderwijs

Zelfregulatie van het leerproces
Studenten met laptops

Toegenomen flexibiliteit binnen het hoger onderwijs doet een beroep op de vaak beperkt ontwikkelde zelfregulatievaardigheden van studenten. Om studentsucces in dergelijk flexibel onderwijs te waarborgen, is praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van zelfgereguleerd leren noodzakelijk. Een consortium, onder leiding van prof.dr. Peter Verkoeijen van de Erasmus Universiteit Rotterdam / Avans Hogeschool en prof.dr. Anique de Bruin, Universiteit van Maastricht, ontvangt van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een subsidiebedrag van €900.000 voor onderzoek naar het beter te leren omgaan met flexibiliteit in het onderwijs door studenten en om hun zelfregulatievaardigheden verder te ontwikkelen.

Flexibiliteit is een belangrijk kenmerk van het hoger onderwijs: studenten bepalen grotendeels zelf waar, wanneer en hoe ze leren. Daarnaast mogen studenten steeds meer zelf bepalen wát ze leren: Universiteiten en Hogescholen zetten in op meer keuzevrijheid, individuele leerpaden en adaptieve toetsing binnen cursussen en curricula

De toegenomen flexibiliteit doet een beroep op de vaak beperkt ontwikkelde zelfregulatievaardigheden van studenten. Om studentsucces in dergelijk flexibel onderwijs te waarborgen, is praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van zelfgereguleerd leren noodzakelijk. Het onderzoek binnen het consortium zal zich richten op hoe kenmerken van de student, het onderwijsontwerp (inclusief toetsing), en medestudenten en docenten ingezet kunnen worden om beter te leren omgaan met flexibiliteit in het onderwijs en om zelfregulatievaardigheden verder te ontwikkelen. Het onderzoek zal zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn, en er zullen interventies getest worden door middel van design-based onderzoek binnen bestaande curricula in het hoger onderwijs. 

Over het consortium 
Het consortium “SELFLEX: Towards Evidence-informed Support for Self-regulation of Flexible Learning” bestaat naast Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Avans Hogeschool en Universiteit van Maastricht verder uit de Radboud UniversityUniversity of AmsterdamVrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)Open UniversiteitInholland University of Applied Sciences, en Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen
Het onderzoek start in het najaar van 2023. 

 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen