Philip Hans Franses benoemd tot hoogleraar Quantitative Methods in Law

Philip Hans Franses is per 1 januari 2022 benoemd tot hoogleraar Quantitative Methods in Law (0.2 fte) aan Erasmus School of Law. Hij combineert deze functie met zijn hoofdaanstelling als hoogleraar toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics. De leerstoel Quantitative Methods in Law biedt de unieke mogelijkheid om kwantitatieve methoden en technieken toe te passen op juridische vraagstukken en om de werk- en onderzoeksgebieden van Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics verder met elkaar te verbinden.  

De vraagstukken waar beleidsmakers, bestuurders, wetgevers, rechters en bedrijven zich vandaag de dag over buigen, vragen veelal om een brede multidisciplinaire benadering, waardoor steeds vaker een brug wordt geslagen tussen de juridische en economische disciplines.

Diepgewortelde antwoorden op ogenschijnlijk simpele vragen

Franses is de meest prominente econometrist van Nederland, zo wees wetenschappelijk onderzoek in 2020 uit. Zijn artikelen en boeken zijn al lange tijd van grote invloed op de internationale reputatie van econometrie in Nederland en met name in Rotterdam. Zijn werk wordt gekenmerkt door zijn ambitie om ogenschijnlijk simpele praktische vragen te beantwoorden. Dit resulteert in vraagstukken van zeer diverse aard met antwoorden die te allen tijde diepgeworteld zijn in de meest moderne, soms nieuw ontwikkelde, econometrische modellen.

Naast zijn hoogleraarschap is Franses tevens vice-decaan reputatie en impact bij Erasmus School of Law. Tussen 2006 en 2019 was hij tevens decaan bij Erasmus School of Economics. Zijn wetenschappelijke achtergrond, uitgebreide ervaring en brede interesses maken hem bij uitstek geschikt om zijn werkterrein uit te breiden naar vraagstukken met een juridische signatuur.

Kwantitatieve methoden binnen het recht

Erasmus School of Law focust zich de komende jaren in haar onderzoek onder meer op de herijking van publieke belangen in private verhoudingen en empirisch-juridisch onderzoek (Empirical Legal Studies). Deze speerpunten zijn gebaseerd op het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Als hoogleraar Quantitative Methods in Law zal Franses zich focussen op het vergroten van de kennis van en het onderwijs over kwantitatieve methoden en technieken binnen de juridische kaders. Dit is dan ook onlosmakelijk verbonden met het reeds gestarte (kwantitatieve) empirisch-juridisch onderzoek binnen Erasmus School of Law.

Franses kijkt uit naar de invulling van zijn hoogleraarschap bij Erasmus School of Law: “Empirical Legal Studies is een prachtig nieuw wetenschapsveld binnen het recht, en ik zal met plezier mijn best doen om daaraan bij te dragen. Mijn ervaring bij het geven van de minor “Kwantitatief inzicht voor juristen” is dat er ook steeds meer belangstelling bestaat bij studenten voor kwantitatieve onderwerpen”.

De leerstoel sluit naadloos aan bij de profiel van Erasmus School of Law, een faculteit die diepgeworteld is in de maatschappij op zowel sociaal als zakelijk vlak. Dit profiel vraagt om multidisciplinaire samenwerking om kwalitatief hoogstaand onderzoek en onderwijs te garanderen en de faculteit zowel nationaal als internationaal te positioneren.  

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Philip Hans Franses van harte met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen