Pilar García-Gómez benoemd tot hoogleraar toegepaste economie met focus op gezondheid en arbeid

Met ingang van 1 september 2021 is dr. Pilar García-Gómez benoemd tot hoogleraar toegepaste economie met focus op gezondheid en arbeid aan Erasmus School of Economics. De leerstoel versterkt de reputatie van de faculteit op het gebied van gezondheidseconomie en past in de strategie van de universiteit om haar onderzoek en onderwijs te concentreren op het gebied van gezondheid en welvaart.

Pilar's belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het gebied op het snijvlak van gezondheids- en arbeidseconomie. Ze is een expert in het gebruik van grote datasets en econometrische instrumenten. Hiermee onderzoekt zij (i) het dempende effect dat een verslechtering van de gezondheid heeft op arbeidsuitkomsten, zoals werkgelegenheid, (ii) hoe veranderingen in werkgelegenheid de gezondheid beïnvloeden, en (iii) de rol van polissen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en arbeidsmarktbeleid, in deze twee-richtingen relatie.

In de nabije toekomst wil ze deze onderzoekslijn uitbreiden en verder onderzoeken hoe deze gebeurtenissen en beleid niet alleen de getroffen personen, maar ook hun families beïnvloeden. Ze zal zich concentreren op de impact van gebeurtenissen op jonge leeftijd, zoals baanverlies door ouders, op de gezondheid van kinderen, en de gezondheid en werk later in het leven. Bij haar onderzoek betrekt ze graag andere wetenschappers, zowel binnen als buiten het economische vakgebied. Deze samenwerkingen bieden nieuwe manieren om onderzoeksvragen aan te pakken. Hierdoor is het mogelijk om onderzoeksresultaten breed te delen met een aantal relevante stakeholders en beïnvloeden ze het beleid.

Professor Jan van Ours, directeur van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie, feliciteert Pilar García-Gómez: ‘Ik twijfel er niet aan dat de benoeming van Pilar het onderzoek en onderwijs aan Erasmus School of Economics zal versterken.’

Over Pilar García-Gómez

Pilar García-Gómez is sinds 2008 werkzaam bij de sectie Gezondheidseconomie, binnen de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics, vanaf 2015 in de functie van universitair hoofddocent. Pilar promoveerde aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Ze is fellow van het Tinbergen Instituut en fellow van NETSPAR, het netwerk voor onderzoek naar pensioenen, vergrijzing en pensionering. In haar rol als adjunct-directeur van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie, draagt ​​Pilar onder meer bij aan het bevorderen van het beleid gericht op het welzijn van beginnende onderzoekers, en de transparantie en communicatie van de faculteit om een ​​omgeving te creëren die gelijke kansen garandeert voor alle medewerkers.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl of +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen