Pilot verrijkingsproject vwo over stad en haven

Pilot verrijkingsproject vwo over stad en haven

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit start met verrijkingsprojecten voor vwo 2 en 3 waarin scholieren kennismaken met verschillende wetenschappelijke perspectieven. In dit Erasmus Science Programme werken de scholieren tien weken groepsgewijs aan een casus of eigen onderzoeksvraag die ze afsluiten met een presentatie. Donderdag 5 maart 2015 komen de eerste zestig scholieren naar campus Woudestein voor de aftrap door prof.dr. Hein Klemann en prof.dr. Rob Zuidwijk, voor het verrijkingsproject ‘De grote stad’.

Op 5 maart a.s. komen zo’n zestig scholieren naar Woudestein voor colleges van prof.dr. Hein Klemann (ESHCC) en prof.dr. Rob Zuidwijk (RSM). De colleges vormen de aftrap voor een verrijkingsproject ‘De grote stad’ van circa tien weken. Begeleid door tutorstudenten en ondersteund door digitale bronnen, gaan de leerlingen zelf onderzoek doen over migratie, transportketens en de herkomst van artikelen.

Het brein en de vrije wil
Op 12 maart vindt een tweede college-ochtend plaats op Woudestein rond het thema 'Ons brein en de vrije wil'; hieraan verlenen dr. Joan Holstege (Erasmus MC), dr. Jacqueline Schenk (FSW) en prof.dr. Maureen Sie (FWB) hun medewerking. Het gaat over de organisatie van de hersenen, bijvoorbeeld hoe angst zichtbaar is in de hersenen, over hersen- en gedragsontwikkeling bij pubers en het filosofisch verhaal over je brein en de vrije wil rond de vraag: Wie ben ik? 

Onderzoekscyclus
Onderzoekend leren staat in de pilots centraal: leerlingen volgen in groepjes de stappen van de onderzoekscyclus over een inhoudelijke vraag naar keuze. De leerlingen sluiten het project af met presentaties van hun onderzoek op de EUR. Het is de bedoeling dit Erasmus Science Programme vanaf september voor alle scholen uit de regio open te stellen.

Acht middelbare scholen
In totaal doen er ruim honderd leerlingen afkomstig van acht scholen uit de regio mee aan de projecten.  Het idee is voortgekomen uit de succesvolle programma’s voor het basisonderwijs en de behoefte van zowel scholen als de EUR om ook iets voor de leeftijd 13 – 15 jaar te doen. Uit onderzoek bleek dat de scholen in regio Rotterdam vooral behoefte hadden aan verrijkingsonderwijs voor leerlingen die meer aankunnen. Ook het kennismaken met de mens- en maatschappijvakken stond op de wensenlijst. Beide elementen zijn verwerkt in de pilots die in de week van 2 maart van start gaan. Het Melanchton, het Wolfert Tweeltalig, het Marnix Gymnasium, Het Krimpenerwaardcollege, het Libanon Lyceum, Calvijn Vreewerk en Calvijn Groene Hart, het Farelcollege en enkele leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium doen mee aan de pilot.

 

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl