'Politiek, maak vliegende start met coronaherstelplan'

Sneeuw in Rotterdam: persoon op straat met op de voorgrond een voetgangersstoplicht dat op groen staat.

De politiek kan zich geen maandenlange kabinetsformatie permitteren. SCP-directeur Putters heeft voor politici en de kabinets(in)formateur een aanvliegroute om de maatschappelijke effecten van de coronacrisis te ontrafelen. "Knip de problemen op in drie categorieën. Pak sommige problemen wat sneller op dan andere", zegt hij in de podcast Voorzorg.

Kim Putters

Coronaherstelplan

SCP-directeur Kim Putters maakte onlangs, samen met het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een advies aan het kabinet om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. "Maak een vliegende start met het coronaherstelplan voor na corona." Die boodschap heeft SCP- directeur Putters voor politiek Den Haag na de verkiezingsuitslag op 17 maart. "Het overheidsbeleid om de coronapandemie te bedwingen, veroorzaakt veel sociale en economische schade. Het is zeer urgent dat het demissionaire kabinet verdere schade beperkt en erger voorkomt."

Arbeidsmarkt, zorg en onderwijs

"Daarnaast kun je de bestaande maatschappelijke problemen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de zorg niet laten liggen tijdens een kabinetsformatie van zeven maanden. Het nieuwe kabinet moet er snel komen", zegt Putters in de podcast Voorzorg, die op 5 maart is opgenomen.

Kabinets(in)formateur

Ook voor de kabinets(in)formateur heeft Putters een aanvliegroute om de maatschappelijke opgave van de coronacrisis te ontrafelen. "Knip de problemen op in drie categorieën. Pak sommige problemen wat sneller op dan andere."

De rek is eruit

De eerste urgente categorie is een herstelplan voor groepen kwetsbare mensen die de hoogste prijs betalen in de coronacrisis. "Voor hen dreigt de rek eruit te raken. Denk aan gehandicapten en eenzame ouderen in verpleeghuizen die niemand meer zien. En jongeren die op achterstand zijn geraakt op school. Het zijn groepen die voor de coronacrisis al problemen hadden. Ze zien hun gezondheid, inkomen en maatschappelijke positie verder verslechteren."

Wil je het hele artikel lezen? Bezoek dan de website van Skipr.

Professor
Meer informatie

Dit artikel is gepubliceerd op de website van Skipr op 19 maart 2021.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen