Portugese vrouwen komen verder dan hun ouders

Teresa Bago d'Uva, universitair hoofddocent Gezondheidseconomie aan Erasmus School of Economics, is in haar thuisland Portugal verschillende keren in de media geweest met haar onderzoek naar inter- en intragenerationele mobiliteit. In de media ging er veel aandacht naar de verschillende resultaten voor Portugese mannen en vrouwen.

Uit het onderzoek van Bago d'Uva blijkt dat van de Portugese vrouwen geboren tussen 1970 en 1986, ongeveer 45% een betere baan had dan haar ouders, tegen slechts 27% van de mannen. Dit is deels te verklaren door de grotere vooruitgang in het opleidingsniveau van vrouwen: 48% van de vrouwen in dit cohort behaalde een hoger opleidingsniveau dan haar ouders, tegenover 33% van de mannen.

Sociale mobiliteit van Portugese vrouwen komt nu dichter bij de sociale mobiliteit van Europese vrouwen, meer dan het geval is bij de mannen. Dat terwijl binnen de groep geboren in de jaren veertig vrouwen en mannen dezelfde kans hadden om een hoger opleidingsniveau (ongeveer 15%) en een betere baan (ongeveer 30%) te behalen dan hun ouders.

Genderongelijkheid op de banenmarkt

Gegeven dat Portugese vrouwen al in 1986 voor het eerst de mannen voorbij streefden in het hoger onderwijs en dat vorig jaar 55% van de mensen die een PhD behaalde vrouw was, is het te verwachten dat vrouwen binnenkort ook overgerepresenteerd zullen zijn in top posities. Daar staat tegenover dat, alhoewel de lonen van vrouwen meer dan proportioneel zijn gestegen, deze nog steeds lager zijn dan die van mannen. In 2015 verdienden vrouwen gemiddeld 20% minder dan mannen en de ongelijkheid is nog groter in top posities (28%).

Overwegende dat Portugal 'een interessant land is vanuit het gezichtspunt van de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt' durft Teresa Bago d'Uva niet te stellen dat er een einde komt aan de kloof in top posities, noch wat de loonkloof, noch wat de vertegenwoordiging in deze functies betreft. 'Het is onmogelijk om te zeggen wanneer dit zal gebeuren, zelfs in een land als het onze, waarin de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt hoog is en deeltijdarbeid niet erg gebruikelijk is' vertelt Bago D'Uva aan de krant PÚBLICO. Ze wijst er daarbij op dat 'factoren zoals de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken en de invloed van het ouderschap op de loopbaanontwikkeling wellicht nog steeds een grote rol spelen.

Meer informatie

Klik hier voor het eerste artikel in de Portugese krant Publico (in het Portugees). 

Klik hier voor het tweede artikel in de Portugese krant Publico (in het Portugees). 

Klik hier voor het mediaoptreden van Teresa Bago D'Uva bij de zender RTP.

Klik hier voor een radiouitzending van RTP waarin aandacht werd besteed aan het onderzoek.

Naast universitair hoofddocent is Teresa Bago D'Uva ook een van de twee diversity officers van Erasmus School of Economics, samen met Vardit Landsman-Schwartz. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen