Positief oordeel over prestatieafspraken

De Erasmus Universiteit Rotterdam is haar prestatieafspraken nagekomen. Dat heeft minister Bussemaker (Onderwijs) deze week besloten én officieel kenbaar gemaakt. Daarmee bevestigt ze het positieve oordeel van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. De prestatieafspraken bevatten een reeks maatregelen om het onderwijs, onderzoek en de kennisoverdracht van de universiteit verder te verbeteren.

In 2012 spraken alle Nederlandse universiteiten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een hoofdlijnenakkoord af om zo te komen tot verbetering en profilering van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

De afgelopen vier jaar heeft de Erasmus Universiteit hard gewerkt aan het realiseren van een reeks concrete ambities op dat vlak. Het ging daarbij onder andere om verbetering van het studiesucces, internationalisering van het onderwijs en het versterken van toponderzoeksgroepen. 

Positief oordeel
Minister Bussemaker oordeelt nu dat de Erasmus Universiteit is geslaagd in het behalen van de prestatieafspraken. Daarmee volgt ze het positieve eindadvies van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Deze commissie stelt niet alleen dat de Erasmus Universiteit de ambities heeft gerealiseerd, maar ze waardeert met name ‘de landelijke voortrekkersrol die de EUR vervult bij het invoeren van ‘nominaal is normaal’ en de verbetering die dat betekent voor de onderwijskwaliteit (kleinschalig, activerend en intensiverend onderwijs) en het studiesucces’. 

De belangrijkste resultaten:

  • Sterke verbetering studiesucces: activerend onderwijs is breed ingevoerd, 80% van de studenten behaalt nu binnen vier jaar een bachelor-diploma (5% boven de afspraak)
  • Onderzoek: selectie van toponderzoeksgroepen die versterkt zijn met 40 miljoen euro extra; 
  • Het honours onderwijs is uitgebouwd waardoor het bereik onder studenten is gestegen van 1% naar boven de 8%
  • Meerwaarde Leiden-Delft-Erasmus alliantie: negen actieve centres, talrijke onderwijsinitiatieven en grote internationale subsidies die zijn toegekend
  • Valorisatiebeleid: oprichting Erasmus Centre for Valorisation en valorisatie maakt deel uit van HR-beleid
  • Versterking van relatie met de stad: oa gezamenlijke merkalliantie ‘Make it happen’, zes actieve kenniswerkplaatsen en samenwerking met Codarts en Willem de Kooning Academie 

Collegevoorzitter Kristel Baele: “Het behalen van de prestatieafspraken is een fantastische prestatie waar we trots op kunnen zijn. Het College van Bestuur heeft heb heel veel waardering voor alle medewerkers die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan het nog beter maken van ons onderwijs, onderzoek en onze kennisoverdracht. Dit biedt een uitstekende basis voor verdere verbetering, bijvoorbeeld door de digitalisering van het onderwijs en de introductie van de Erasmus Initiatives, drie nieuwe multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s.”

Klik hier voor volledige info over prestatieafspraken EUR (PDF, jaarverslag, vanaf pagina 17). 

Performance Agreements EUR
Prestatieafspraken EUR in één oogopslag
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen