Press release news title - Alle RSM-masteropleidingen vanaf 2017 selectief

Press release news lead text - Alle masteropleidingen van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) worden met ingang van het collegejaar 2017-2018 selectief. Alle studenten moeten aan bepaalde criteria voldoen voordat ze worden toegelaten. Nu worden afgestudeerde bachelorstudenten nog automatisch toegelaten tot vrijwel alle masteropleidingen van de eigen faculteit. Door selectie toe te passen op alle studenten, als één van de eerste faculteiten in Nederland, wil RSM de kwaliteit van de masteropleidingen vergroten en alle studenten gelijk behandelen. 

Press release news content text - 

Het besluit van RSM vloeit voort uit een recente wetswijziging waardoor universiteiten nu selectiecriteria voor masteropleidingen kunnen invoeren. Niet alleen voor potentiële externe masterstudenten, maar ook voor eigen bachelorstudenten. Afgestudeerde bachelorstudenten hadden altijd automatisch toegang tot minstens één masteropleiding van de faculteit waaraan ze gestudeerd hebben.

RSM heeft als één van de eerste faculteiten in Nederland besloten een stap voorwaarts te doen en alle masteropleidingen met ingang van het academisch jaar 2017-2018 selectief te maken. Vanaf het academisch jaar 2017-2018 moeten alle bachelorstudenten een gewogen cijfergemiddelde (GPA - Grade Point Average) van 7.0 of hoger hebben om toegelaten te worden tot een masteropleiding van RSM. Mochten ze dat GPA niet hebben behaald, kunnen ze toch worden toegelaten wanneer ze voor de GMAT (Graduate Management Admission Test) een score van tenminste 600 behalen. Voor huidige studenten, die afgelopen collegejaar of eerder zijn begonnen, geldt in 2017-2018 een overgangsregeling.

Kwaliteit en gelijke behandeling
Met de invoering van selectiecriteria wil RSM de kwaliteit en niveau van de masteropleidingen bevorderen, in het belang van de studenten. Daarnaast is het door de wetswijziging nu ook mogelijk, en zelfs verplicht, om alle potentiële masterstudenten, van RSM of daarbuiten, gelijk te behandelen door dezelfde selectiecriteria toe te passen. Externe kandidaten dienden al aan de criteria te voldoen.

Steef van de Velde, decaan van RSM: “Door dit besluit nu te nemen zorgen we ervoor dat echt alle studenten die bij ons een masteropleiding volgen getalenteerd, gemotiveerd en gedreven zijn. En dat komt vervolgens de kwaliteit van hun opleiding weer ten goede. Ik ben ervan overtuigd dat we door middel van selectieve toelating tot al onze masteropleidingen de reputatie van onze faculteit versterken en zo de waarde van het diploma van onze afgestudeerden vergroten. Met dit besluit bevorderen we de kwaliteit en excellentie, wat onderdeel is van de strategie van RSM.”

RSM blijft verder investeren in het onderwijs van alle bachelor- en masteropleidingen om de hoogst mogelijke kwaliteit te garanderen en ervoor te zorgen dat onze studenten worden opgeleid tot de leiders van de toekomst. Voorbeelden zijn de introductie van activerend onderwijs en het toenemende gebruik van e-learning.

Over RSM

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de top business schools in Europa en tot de top 3 in onderzoek. RSM biedt baanbrekend onderzoek en opleidingen ter verdere bevordering van excellence in alle aspecten van management. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van zaken, logistiek en handel. RSM richt zich primair op het ontwikkelen van zakelijke leiders met internationale carrières die gewapend met hun innovatieve gedachtegoed een duurzame toekomst kunnen inslaan dankzij een gamma bachelor, master, MBA, PhD en executive programma's van het hoogste niveau. De ondersteuningsdiensten van RSM voor executives en alumni worden ook aangeboden vanuit het kantoor aan de Amsterdamse Zuidas, het hoofdstedelijke zakendistrict, en ook in Taipei in Taiwan. www.rsm.nl

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl