Prins Claus Leerstoel voor Dr Gustavo García López

Dr Gustavo García López uit Puerto Rico bekleed vanaf 1 september 2019 de Prins Claus Leerstoel voor een periode van twee jaar. Deze leerstoel in ‘Development and Equity’ is gericht op ontwikkelingsvraagstukken en rouleert tussen het International Institute of Social Studies (ISS), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit Utrecht. De leerstoel is bedoeld om een impuls te geven aan de carrière van uitmuntende, jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden en om kennisdeling te stimuleren. Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.

 

Dr Gustavo García López gaat zich in zijn onderzoek richten op de relatie tussen duurzame ontwikkeling, ongelijkheid en rechtvaardigheid. Daarbij neemt hij nadrukkelijk de Sustainable Development Goals (SDGs) onder de loep en test ze op de ‘global justice’ component. Hij gaat hierin nauw samenwerken met onderzoekers van het International Institute of Social Studies (ISS) van de EUR en met collega's van andere universiteiten in Nederland.

Prins Claus Leerstoel
De Prins Claus Leerstoel is een rouleren stoel. Afspraken worden afwisselend gemaakt op het ISS en de Universiteit Utrecht. Beiden gebruiken de leerstoel om onderzoek en onderwijs op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te bevorderen, in overeenstemming met de opvattingen en ideeën van wijlen Prins Claus. Koningin Máxima is de beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.