Prof. Buijsen bij NPO Kassa over inzage medische dossiers

Artsen mogen patiënten de inzage in hun eigen medisch dossier in geen geval weigeren, stelt prof. mr. dr. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidszorg en recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volgens de wet heeft iedere volwassen Nederlander te allen tijde het recht op inzage in het eigen medisch dossier. In de praktijk is dit niet het geval. In het NPO-televisieprogramma Kassa kwamen patiënten aan het woord die van hun arts geen (volledige) toestemming kregen.

Volgens een onderzoek van de Patiëntenfederatie gaat het in een kwart van de gevallen niet goed. In vijf procent van de gevallen werd inzage in het dossier geheel geweigerd. Prof. mr. dr. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidszorg en recht aan de EUR, noemt dit een onbehoorlijk groot aantal. “De wet is volstrekt duidelijk”, zegt hij. “Het gaat om een van de weinige absolute patiëntenrechten. De arts moet zo snel mogelijk inzage geven of een afschrift van het dossier verstrekken, ongeacht de reden die de patiënt geeft.” Buijsen vermoedt dat niet alle artsen op de hoogte zijn van dit recht. Tevens geeft hij aan dat enige procedurele verbeteringen mogelijk zijn.

Inzage door derden
Deze week besloot de Tweede Kamer tot een ruimer inzagerecht door zorgverzekeraars in de dossiers van de patiënten. Hierover is prof. Buijsen heel duidelijk: “Dit is een nog verdere aantasting van het beroepsgeheim. Ik vind dat in principe onjuist.

Het fragment ziet u hier; het item vanaf 23.30, prof. Buijsen vanaf 28.40

http://kassa.vara.nl/media/364000