Prof. dr. Amtenbrink bij RTL Z over Brexit

Prof dr Amtenbrink bij RTL Z over Brexit

Prof. dr. Fabian Amtenbrink, vicedecaan van Erasmus School of Law, was vanmiddag telefonisch te gast tijdens de uitzending van RTL Z. Onderwerp van gesprek was de Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dinsdagavond zette de Britse premier Theresa May haar handtekening onder de brief waarin haar land aangeeft de EU te willen verlaten.

Tijdens het interview sprak prof. Amtenbrink van ‘Een moeilijk, historisch moment, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor de Europese Unie. Moeilijk, omdat er de komende tijd over twee aparte verdragen zal moeten worden onderhandeld. In het uittredingsverdrag zelf zullen de voorwaarden van en bepalingen rondom de uittreding uit de EU worden vastgelegd. Maar hiermee zijn de toekomstige verhoudingen tussen het VK en de EU nog niet geregeld. Er zal een apart internationaal handelsakkoord moeten worden gesloten. Theresa May heeft al meerdere malen gesproken over een comprehensive free trade agreement. Hierin moeten onder andere de omvang waarin het VK in toekomst toegang krijgt tot de interne markt, maar ook de toekomstige samenwerking op beleidsterreinen als  terrorismebestrijding worden geregeld.’

Daarnaast zette prof. Amtenbrink de nodige vraagtekens bij May’s verklaring dat zij deze verdragen binnen twee jaar wil realiseren. ‘Dat wordt buitengewoon lastig. Kijk bijvoorbeeld naar de problemen rondom CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Daar heeft het jaren geduurd voordat het akkoord uitonderhandeld was en uiteindelijk alle handtekeningen onder het verdrag stonden. Dit soort verdragen moeten namelijk niet alleen door de EU, maar ook door de parlementen van alle EU lidstaten worden geratificeerd.’

‘Hoe het ook loopt: dit is zeker een historisch moment. Voor het eerst in haar bestaan stapt een lidstaat uit de EU. Wat de uiteindelijke economische en sociale gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk zullen zijn, valt nu nog niet te zeggen. De EU zelf zal wat mij betreft een periode van zelfreflectie moeten inlassen en na gaan denken over de toekomst van het Europese integratieproces.’