Prof. dr. Klaus Heine is benoemd tot directeur van Erasmus Graduate School of Law

Prof. dr. Klaus Heine is benoemd tot directeur van Erasmus Graduate School of Law (EGSL). Hij volgt daarmee prof. mr. dr. Elaine Mak op. 

Prof. dr. Klaus Heine is sinds 2010 hoogleraar Law and Economics aan Erasmus School of Law. Sinds 2012 bekleedt hij de Jean Monnet Chair of Economic Analysis of European Law. Naast de benoeming van prof. dr. Klaus Heine zijn we verheugd om te kunnen vermelden dat mr. Wouter Verheyen als collega van dr. Karin van Wingerde is toegetreden tot de leiding van EGSL. Mr. Wouter Verheyen is universitair docent bij de sectie Handels-, Ondernemings-, en Financieel recht. De leiding van EGSL bestaat daarmee uit een team van verschillende wetenschappers met een breed palet aan disciplines, zodat de promovendi van Erasmus School of Law zich met hun onderzoek optimaal kunnen ontwikkelen.

EGSL startte in 2012 onder leiding van prof. dr. René van Swaaningen. Sinds de oprichting onderscheidt EGSL zich doordat promovendi vanaf de start van hun onderzoek volledig worden opgenomen in de ‘ESL research community’. Het gaat daarbij om contact met collega-promovendi en overleg met hoogleraren uit andere disciplines. EGSL heeft bewezen een internationaal onderzoeksklimaat te creëren, waarbinnen kritische reflectie en een multidisciplinaire benadering een substantiële rol spelen.

Het bestuur dankt prof. mr. dr. Elaine Mak voor al hetgeen ze heeft betekend voor EGSL en voor onze faculteit. Het bestuur spreekt zijn volle vertrouwen uit in het nieuwe team EGSL en ziet uit naar (de voortzetting van) de waardevolle samenwerking.