Prof. dr. Maarten de Wilde benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht

Prof. dr. Maarten de Wilde is met ingang van 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht (0,6 fte) binnen de sectie Belastingrecht.

Het internationaal en Europees belastingrecht is belangrijk voor het nationale recht, in het bijzonder voor de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de inkomstenbelasting. De leerstoel van prof. De Wilde heeft als onderzoeksthema de doorwerking van het Unierecht en het internationaal en Europees (belasting)recht in de inkomsten- en winstbelastingstelsels van landen. Dit maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen.

Als nationaal en internationaal erkende wetenschapper met verbindend vermogen heeft het bestuur van Erasmus School of Law prof. De Wilde gevraagd verdere invulling te geven aan het academisch leiderschap van de sectie Belastingrecht.

Voorts zal prof. De Wilde zal zijn internationale netwerk van academici en internationale organisaties verder ontwikkelen, en geregeld optreden tijdens internationale congressen en als gastdocent op buitenlandse universiteiten.

Meer informatie

Prof. De Wilde promoveerde in 2015 aan Erasmus School of Law op Sharing the Pie, Taxing multinationals in a global market (cum laude). Hij werkte eerder als UD en UHD aan deze faculteit. Daarnaast is hij verbonden aan Loyens & Loeff.