Prof. dr. Reinout Kok is benoemd tot hoogleraar Vennootschapsbelasting

Foto van Reinout Kok

Prof. dr. Reinout Kok is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot gewoon hoogleraar (0,2 fte) op de leerstoel Vennootschapsbelasting binnen de sectie Belastingrecht. Prof. Kok deelt deze leerstoel met prof. Hans van Sonderen.

De vennootschapsbelasting is een belasting in beweging en staat de laatste jaren nadrukkelijk in de aandacht van het publiek en de politiek. De leeropdracht richt zich op de gehele vennootschapsbelasting, met een bijzondere aandacht voor de heffing van vennootschapsbelasting van multinationale ondernemingen, waaronder mede begrepen de doorwerking van het Unierecht en het internationaal (belasting)recht op de bedrijfsuitoefening en op de complexe fiscale behandeling van multinationals.

De bijzondere aandacht van prof. Kok gaat uit naar concernregelingen, antimisbruikregelingen en de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse vennootschapsbelastingwetgeving.

Meer informatie

Prof. Kok promoveerde in 2005 op De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting aan onze faculteit. Daarnaast is prof. Kok sinds 2013 aangesteld op de bijzondere leerstoel Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld (0,2 fte), eveneens binnen de sectie Belastingrecht. Verder is prof. Kok werkzaam als partner bij EY (voorheen: Ernst & Young).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen