Prof. Harriët Schelhaas van Erasmus School of Law over de contractrechtelijke gevolgen van de corona-crisis

Foto van Harriët Schelhaas

Op 9 april publiceerden prof. mr. Harriet Schelhaas, hoogleraar Privaatrecht en advocaat mr. Jan Spanjaard een artikel in het Nederlands Juristenblad over de veelvoorkomende contractrechtelijke problemen die de corona-crisis in het leven roept.

De corona-crisis heeft grote gevolgen voor reeds afgesloten contracten. Kunnen evenementen die door de corona-crisis geen doorgang vinden bijvoorbeeld kosteloos worden geannuleerd of ontbonden, en kan een contractant die niet meer kan nakomen zich op overmacht of onvoorziene omstandigheden beroepen? Schelhaas en Spanjaard besteden in hun artikel aandacht aan deze vragen.

De auteurs noemen de corona-crisis niet ‘zomaar’ een economische crisis, maar een humanitaire crisis, die in omvang en intensiteit zijn weerga niet kent. Het is daarom volgens hen belangrijk dat het recht de maatschappij dient door maatwerkoplossingen te bieden in de tijden van een extreem en exceptionele situatie die maatschappelijke ontwrichting teweegbrengt.

Meer informatie

Lees hier het volledige artikel

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen