Prof. Harriët Schelhaas verdedigt preadvies 'Uitleg van rechtshandelingen'

Bij de Vereniging voor Burgerlijk recht heeft prof. Harriët Schelhaas, hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law, haar preadvies ‘Uitleg van rechtshandelingen verdedigd. In het preadvies wordt de thematiek van de uitleg van rechtshandelingen en overeenkomsten zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief onderzocht.

Het preadvies bestaat uit twee delen en behandelt voornamelijk de vraag: Hoe moet een onduidelijk begrip in een overeenkomst worden uitgelegd, als de gemeenschappelijke partijbedoeling zich niet eenvoudig laat vaststellen?

Mede-preadviseur mr. W.L. Valk (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden) brengt in zijn deel van het preadvies de ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad in kaart, en gaat onder meer in op de uitlegnorm. prof. Schelhaas plaatst in haar deel van het preadvies de uitleg van rechtshandelingen in internationaal perspectief door middel van rechtsvergelijking met Engels, Schots, Duits en Frans recht en soft law, en door een analyse van de uitleg van een aantal internationale clausules (bijv. force majeure & hardship clauses). Daarna bespreekt zij enkele kwesties van contractvorming: op welke wijze(n) kunnen contractspartijen de wijze van uitleg contractueel modelleren?

De discussie bij de verdediging werd ingeleid door interveniënten prof. Hondius (Universiteit Utrecht), prof. Hijma (Universiteit Leiden), mr. De Bie Leuvelink Tjeenk (advocaat) en mr. Dousi (legal counsel).