Prof. mr. dr. C.A. Schwarz benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht

Kid Schwarz (1954) is met ingang van 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Hij volgt hiermee prof. mr. dr. Maarten Kroeze op.

Prof. Schwarz richt zich, naast bestudering van het Ondernemingsrecht, in het bijzonder op de samenhang tussen dat rechtsgebied en diverse andere rechtsgebieden, met inachtneming van de historische en maatschappelijke, alsmede de nationale en internationale context. Een interdisciplinaire benadering van juridische vraagstukken faciliteert in zijn visie de transitie van de instrumentele benadering richting de institutionele zienswijze. Interdisciplinariteit zoekt prof. Schwarz met name in een intensieve, inhoudelijke samenwerking met economen, rechtseconomen, accountants en fiscalisten.

Over prof. Schwarz

Prof. Schwarz studeerde notarieel recht aan de (toenmalige) Rijksuniversiteit Leiden en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde in Leiden op het proefschrift 'Blokkering van aandelen'. Vervolgens werkte prof. Schwarz als onderzoeker aan de VU te Amsterdam en sinds 1987 is hij als hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht. Daar heeft hij ook geruime tijd de functie van vicedecaan en decaan bekleed.

Sinds 1996 is prof. Schwarz voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune en coördinerend onderzoeksleider van het deelproject The European Company. Hij is mede-oprichter en wetenschappelijk directeur van het Maastrichts Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI). Voorts is hij als redacteur verbonden aan verschillende wetenschappelijke tijdschriften en boekenreeksen. Prof. Schwarz publiceert over diverse onderwerpen, met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht. Hij is actief als adviseur, arbiter en toezichthouder en is partner bij Baker Tilly Berk, een accountancy- en belastingadvieskantoor.