Prof. mr. dr. Elaine Mak vervolgt haar carrière in Utrecht

Zeer gewaardeerde collega Prof. Elaine Mak (1979) is per 1 juni 2016 benoemd tot hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Zij zal op deze leerstoel prof. Ton Hol opvolgen. 

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Elaine van harte en gunt haar deze mooie stap in haar carrière. Wij wensen haar zeer veel succes en verwachten dat deze benoeming nieuwe kansen biedt in haar wetenschappelijke ontwikkeling. Samen met onze collega's zien we ernaar uit om de samenwerking met Elaine op een andere manier voort te zetten.

Elaine Mak is twaalf jaar verbonden aan Erasmus School of Law. In 2008 promoveerde zij cum laude en ontving tevens de EUR-onderzoekprijs. Ook ontving zij een Veni-subsidie voor onderzoek naar de invloed van globalisering op de rol van nationale hoogste rechters (2008-2011). Vanaf 1 januari 2014 is Elaine Mak bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht, i.h.b. van rechtsstatelijke instituties en directeur van Erasmus Graduate School of Law (EGSL).

Het beleid van Erasmus School of Law is gericht op het bevorderen van excellentie in onderzoek en onderwijs en het bestuur constateert dan ook met genoegen dat dit ook door andere juridische faculteiten zeer wordt gewaardeerd.