Prof. mr. dr. Kleis Broekhuizen benoemd tot hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten

Prof. Kleis Broekhuizen (1967) is met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot fulltime hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten aan Erasmus School of Law.

De leerstoel heeft betrekking op algemene vraagstukken rondom financiële marktregulering. Prof. Broekhuizen richt zich op een multidisciplinaire benadering van het financieel toezicht. Hij zal zich onder meer toeleggen op (1) de betekenis van gedragseconomische en psychologische inzichten voor regulering en toezicht en (2) op juist gedrag en een juiste cultuur binnen de financiële sector en de vraag in hoeverre het recht bij het realiseren daarvan een rol kan spelen. Broekhuizen werkt nauw samen met prof. Hélène Vletter-van Dort, die de leerstoel Financial Law & Governance bekleedt.

Broekhuizen promoveerde in september 2016 aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij als Senior Fellow deel uitmaakte van het Centrum voor Financieel Recht. Voorheen was hij advocaat-partner Banking and Finance bij NautaDutilh te Amsterdam, General Counsel van het bestuur van pensioenfonds ABP, specialist bij het Ministerie van Financiën en senior strategisch beleidsadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen