Prof. Verbrugh benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht

Erasmus School of Law

Prof. mr. dr. Maarten Verbrugh is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot hoogleraar in het ondernemingsrecht op de leerstoel ‘Europees en rechtsvergelijkend ondernemingsrecht’ (0,2 fte) binnen de sectie Handelsrecht, Ondernemingsrecht en Financieel recht (HOF).

Het onderzoeksterrein van prof. Verbrugh richt zich op het handelsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vakgebied in brede zin.

De leerstoel van prof. Verbrugh past heel goed in het profiel van Erasmus School of Law. Het Europeesrechtelijke en rechtsvergelijkende aspect vormt een wezenlijke verbinding tussen andere leerstoelen binnen en buiten de sectie HOF, op het terrein van rechtseconomie, privaatrecht, arbeidsrecht en belastingrecht. Prof. Verbrugh zal daarnaast de samenwerking zoeken met vertegenwoordigers van andere disciplines binnen andere faculteiten. Hij zal deelnemen aan het maatschappelijk debat over ondernemingen en de financiële wereld en zodoende een bijdrage leveren aan de verdere internationalisering van de faculteit.

Meer informatie

Prof. Maarten Verbrugh promoveerde in 2007 aan Erasmus School of Law op Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de positie van schuldeisers. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en omzetting. Sinds 2008 is hij verbonden aan Erasmus School of Law als UD, later als UHD. Tussen 2011 en 2018 was hij daarnaast opleidingsdirecteur van de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid van Erasmus School of Law.