Prof.dr. Frank van Oort buitengewoon hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie

Per 1 maart 2015 is prof.dr. Frank van Oort benoemd tot buitengewoon hoogleraar op het vakgebied Stedelijke en Regionale Economie in Erasmus School of Economics. Tevens is hij benoemd tot wetenschappelijk directeur bij het Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Kees van Rooijen, directeur van IHS, is zeer verheugd met de aanstelling van Frank van Oort: 'Fundamenteel en toegepast onderzoek, initieel en contract onderwijs, acquisitie, consultancy, van Oort beheerst het allemaal. En vanaf het eerste contact straalde hij uit dat hij heel graag terugkeerde naar de Erasmus Universiteit en Rotterdam. Ik ben er van overtuigd dat zowel Erasmus School of Economics als het IHS hier een belangrijke stap mee zetten, ook in de onderlinge verbinding'.

Het onderzoek van prof.dr. Van Oort richt zich op een breed spectrum aan specialisaties binnen de stedelijke en regionale economie: agglomeratievoordelen, evolutionaire economische geografie, huizenmarkt, kennisproductie, economische netwerken, kenniseconomie, wijk- en buurtonderzoek, handel en FDI, stedelijke netwerken, stadsgeografie, Europese regionale ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling in China, en ruimtelijke planning. Hij publiceert over deze onderwerpen regelmatig in internationale tijdschriften en in vakliteratuur. Van Oort combineert meer fundamenteel onderzoek met toegepast en beleidsgericht onderzoek. Hij verricht naast door NWO en de EU gefinancierd onderzoek, tevens onderzoek voor ministeries, steden, en regio’s.

In Rotterdam zal van Oort zijn bestaande onderzoekslijnen voortzetten en aansluiten bij de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s van IHS en Erasmus School of Economics. Hij wordt tevens research fellow aan het Tinbergen Instituut. Hij blijft voor een dag hoogleraar Stedelijke Economie en directeur van Urban & Regional Research Center Utrecht, waar hij nog een aantal promovendi begeleidt.

Van Oort promoveerde in 2002 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op agglomeratievoordelen en innovatie in steden en vond vervolgens zijn weg aan de Universiteit Utrecht, eerst als universitair (hoofd)docent en later als hoogleraar. Tot 2013 werkte hij tevens bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag (en diens voorgangers het Ruimtelijk Planbureau en de Rijksplanologische dienst) aan vraagstukken over stedelijke en regionale economie in relatie tot planning en beleidsontwikkeling. Ook is hij eindredacteur en editor van het Journal of Economic & Social Geography (TESG), editor bij het Cambridge Journal of Economy, Regions & Society. Tot voor kort was hij editor van Regional Studies.

Meer informatie

Ronald de Groot, communication officer Erasmus School of Economics,
M 06 53 64 18 46 E rdegroot@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen