Prof.dr. Pol van Lier nieuwe hoogleraar Orthopedagogiek

Profdr Pol van Lier nieuwe hoogleraar Orthopedagogiek

Prof.dr. Pol van Lier is benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder determinanten en behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren, in de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij neemt vijf promovendi, twee postdocs en een webmaster mee. 

Pol van Lier (1971) zet op de Erasmus Universiteit zijn huidige onderzoekslijn voort naar de invloed van sociale ervaringen met ouders, leeftijdgenoten en leerkrachten op de ontwikkeling van psychopathologie bij kinderen. Ook stress- en zelf-regulatie als mogelijke tussenliggende factoren tussen hoe sociale ervaringen met ouders, leeftijdgenoten en leerkrachten de gedrags- en emotionele ontwikkeling van kinderen beïnvloedt, maakt onderdeel uit van het lopende onderzoek. Voor het onderzoek worden jaarlijks 1500 kinderen gevolgd, vanaf de kleuterschool tot het einde van de basisschool. Deze kinderen worden in hun klas gevolgd, maar sommige van deze kinderen worden ook onderzocht in een (f)MRI of in een stress-lab. Daarnaast is er een samenwerkingsproject waarin kinderen van scholen in Nederland (laag omgevingsstress) worden vergeleken met kinderen op scholen in Israël (continue dreiging van oorlog). Deze gehele onderzoekslijn wordt gefinancierd uit subsidies van ZonMW en NWO, KNAW en ERC.

Onderzoeksdirecteur prof.dr. Peter Prinzie is verheugd over de komst van de nieuwe hoogleraar: ‘Pol van Lier en zijn medewerkers zijn met hun expertise en sterk ontwikkelde onderzoekslijnen een ontzettende verrijking en versterking voor het onderwijs en onderzoek binnen de jonge maar bloeiende opleiding pedagogische wetenschappen.’ 

Van Lier zal zich verder gaan inzetten voor het orthopedagogisch onderwijs bij de opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Psychologie. 

Over Pol van Lier
Prof.dr. Pol van Lier is gepromoveerd bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus MC. Daarna is hij overgestapt naar de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit, waar hij in 2009  is benoemd als hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie. In die tijd was hij tevens voorzitter van de examencommissie psychologie en opleidingsdirecteur psychologie. Hij is zeer succesvol in het binnenhalen van extra onderzoeksmiddelen, onder andere bij NWO (Vidi, Middelgroot), ZonMW en European Research Council, Consolidator Grant (ERC). Daarnaast werkt hij veelvuldig samen met universiteiten wereldwijd op het terrein van psychopathologie bij kinderen. Hij publiceerde tal van artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Meer informatie

Marjolein Kooistra| mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl