Prof.dr. Steffen Giessner bijzonder hoogleraar Organisational Behaviour and Change

Profdr Steffen Giessner bijzonder hoogleraar Organisational

Prof.dr. Steffen Giessner is per 1 maart 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Organisational Behaviour and Change in Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, vanwege het Erasmus Trustfonds. De nieuwe leerstoel is gericht op het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van people-management en leidinggeven aan veranderingsprocessen in organisaties.

Giessner onderzoekt gedrag en aanpassing van mensen in organisaties, met name onderwerpen als leiderschap, identiteitsmanagement en aanpassing van werknemers aan veranderingen.

Fusies
Een groot deel van het onderzoek van Giessner is gericht op de aanpassing van werknemers tijdens  fusies. Daarnaast is hij sterk geïnteresseerd in de gevolgen van het gedrag van leiders op werknemers, in wat er aan dit gedrag ten grondslag ligt en in de relaties  tussen leiders en volgers. Wat is bijvoorbeeld het effect wanneer volgers meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden van hun leider krijgen?  Empowerment wordt over het algemeen beschouwd als doeltreffend leiderschapsgedrag, maar Giessner en zijn collega Sut I Humborstad  toonden aan dat dit alleen effectief is zolang dit niet boven de verwachtingen van de volger uitstijgt.

Veranderingen
De vorige eeuw voltrokken zich belangrijke veranderingen in de werkomgeving. Door globalisering en beter onderwijs  is er een grotere diversiteit onder het personeel, dat ook een hoger opleidingsniveau heeft. Ook pasten bedrijven  hun interne en externe communicatiestrategieën aan en gingen zij meer  belang te hechten aan het ethisch gedrag van werknemers.  Nieuwe technologieën vereisen een voortdurende aanpassing van medewerkers en management.  De opkomst van de nieuwe markten in China, Rusland en India leidt tot toegenomen economische onrust en meer concurrentie om hulpbronnen. Ook bepaalde maatschappelijke trends  zoals het gebruik van social media en het vergrijzende Westerse personeelsbestand hebben invloed op bedrijven.  Al deze veranderingen vormen nieuwe bedreigingen, maar ook nieuwe mogelijkheden voor leiders van organisaties, aldus Giessner.

 Over Steffen Giessner
Steffen Giessner studeerde  psychologie aan de University of Kent in Canterbury en promoveerde aan de Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Duitsland. Hij is auteur en coauteur van verschillende wetenschappelijke artikelen over gedrag in organisaties, management en psychologie. Zijn onderzoek kreeg aandacht in de New York Times, de Financial Times, The Guardian, Harvard Business Review, Harvard Business Manager en de Wall Street Journal.

 

.

Meer informatie

Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager RSM, T (010) 408 2877 E mschouten@rsm.nl