Prof.dr.Dymph van den Boom interim-decaan ESHCC

Copyright free

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. dr. D.C. (Dymph) van den Boom per 1 maart 2018 benoemd tot interim-decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Ze is de opvolger van prof.dr. Dick Douwes, wiens benoemingsperiode op die datum na twaalf jaar eindigt.

Prof.dr. Dymph Van den Boom, oud-rector magnificus van de UvA, is aangesteld voor een periode van anderhalf jaar. Ze volgt prof.dr. Dick Douwes op, die sinds 2006 decaan van ESHCC is. Behalve het leiden van ESHCC zal Van den Boom in opdracht van het College van Bestuur een plan opstellen met aanbevelingen om de faculteit te versterken.

De afgelopen jaren is er onder leiding van de huidige decaan veel ondernomen om de ESHCC robuuster en duurzamer te maken. De faculteit heeft zich ontwikkeld tot een voorloper op het gebied van internationalisering met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van internationale bachelor- en masteropleidingen. Ook is er met succes gewerkt aan een hogere kwaliteit van het onderwijs, zoals blijkt uit de hoge rankings van de diverse opleidingen, de positieve waardering van visitatiepanels en de goede resultaten van studenten.

Het College van Bestuur heeft grote waardering voor die inspanningen en concludeert dat ESHCC nu een innovatieve en energieke faculteit is. De faculteit staat echter ook voor enkele uitdagingen, die om een duurzame oplossing vragen. Zo is de omvang van de ondersteunende staf relatief klein, wat al snel leidt tot hoge werkdruk.

Toekomstplan

Het College van Bestuur heeft daarom besloten om een interim-decaan te benoemen die gaat werken aan een plan met aanbevelingen om de faculteit robuuster te maken. Dit plan zal worden opgesteld in nauw overleg met de facultaire gemeenschap, de faculteitsraad en het management van de faculteit. De werving voor een vaste decaan zal worden gestart zodra er goed zicht is op de ontwikkeling van de faculteit.

Prof.dr. Van den Boom is een ervaren bestuurder met een achtergrond in de sociale wetenschappen. Daarnaast is ze multidisciplinair geori├źnteerd en met haar persoonlijkheid uitstekend in staat om binnen een organisatie bruggen te slaan.

Het profiel en de criteria voor een interim-decaan, evenals de selectie van de interim-decaan zijn tot stand gekomen in samenspraak met de faculteitsraad en het management van de faculteit.

Over prof.dr. Dymph van den Boom

Prof.dr. Dymph van den Boom (1951) was van oktober 2007 tot juni 2016 rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en lid van het College van Bestuur van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam. Tussen 2001 en 2007 was zij tevens decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Zij begon haar wetenschappelijke loopbaan als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden. Aan die universiteit studeerde zij psychologie en promoveerde daar in 1988.

Van den Boom blijft verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Algemene Pedagogiek.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen