Professionals kunnen vanaf nu levenlang leren via de ESSB Academy

Vanaf september 2019 is het voor professionals die zich bezig houden met maatschappelijke of organisatorische vraagstukken mogelijk om hun kennis te vernieuwen door onderwijs te volgen bij de ESSB Academy. Dit ‘levenlang leren’ onderwijsaanbod is een initiatief van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De faculteit wil met dit initiatief aansluiten bij de behoefte in de samenleving naar constante vernieuwing van kennis en door wetenschappelijke kennis een verschil te maken in de samenleving. Met de ESSB Academy geven de ESSB en de Erasmus Universiteit invulling aan hun nieuwe strategie. Het uitbreiden van een aanbod voor levenlang leren is daarin een belangrijk speerpunt. 

In het najaar 2019 start de ESSB Academy met drie nieuw ontwikkelde cursussen: ‘Migratie- en integratiebeleid in perspectief’ door prof.dr. Peter Scholten, ‘Nudging: sturen op gedrag’, door prof.dr. Semiha Denktas en ‘Masterclass Assessment en selectie’ (door dr. Annemarie Hiemstra). Daarnaast wordt het bestaande onderwijsaanbod aan professionals, zoals de avondopleiding Bestuurskunde, hierin opgenomen. In 2020 volgen nog meer nieuwe cursussen die professionals helpen om beter in te spelen op complexe maatschappelijke problemen en organisatorische vraagstukken.

Maatschappelijke impact van kennis

De motivatie voor de oprichting van de ESSB Academy komt voort uit de wens om met wetenschappelijke kennis een verschil te maken in de samenleving. “Bij onze faculteit lopen tal van vooraanstaande experts rond. Die hebben al veel impact door de onderzoeken die zij publiceren. Maar door samen met deelnemers die inzichten te vertalen naar concrete manieren om een probleem aan te pakken, wordt die impact nog veel groter”, zegt prof.dr. Menno Fenger, academisch directeur van de ESSB Academy. De huidige arbeidsmarkt vraagt ook van professionals om hun kennis actueel te houden.

Bring Your Own Case

Praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit staat centraal in de opleidingen van de ESSB Academy. Hierbij is het ‘Bring Your Own Case’ (BYOC) principe een belangrijk uitgangspunt. Bij BYOC komen professionals met problemen en vragen uit hun eigen praktijk en werken gedurende de opleiding aan oplossingen daarvoor. Tijdens de cursus is veel oog voor de ingewikkelde en dynamische context van deze problemen. “Wij proberen onze deelnemers vooral te leren de complexiteit van de hedendaagse samenleving te omarmen. Simpele oplossingen werken niet voor de complexe problemen waar onze deelnemers mee worden geconfronteerd”, aldus Menno Fenger.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen werkt de ESSB Academy nauw samen met Erasmus Academie, het instituut voor post-academisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Strategische speerpunt ESSB en EUR

In zowel de ESSB strategie als die van de EUR staat het creëren van positieve maatschappelijke impact centraal. Dit wordt mede bereikt door de kennis op de Erasmus Universiteit via ‘levenlang leren’ te ontsluiten voor professionals.

Professor
Faculteit
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer informatie

Britt Boeddha, communicatieadviseur Strategie ESSB, b.k.vandongen@essb.eur.nl (afwezig vanaf 24 juli i.v.m. zwangerschapsverlof) | Karen Stange | stange@essb.eur.nl
Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 010 4082135 (afwezig t/m 31 juli)