Professor Arjo Klamer publiceert boek ter gelegenheid van zijn afscheid

Op vrijdag 1 oktober om 18:30 vindt het laatste college van professor Arjo Klamer als hoogleraar Culturele Economie plaats. Ter gelegenheid van zijn afscheid verschijnt zijn nieuwe boek A Sense of Purpose: A Practical Guide. Daarin staat de waarom vraag centraal. Waarom groei? Waar is dat goed voor? Waarom kunst? Waar is dat goed voor? Waarvoor kom je uit je bed? Het is een praktische gids voor het formuleren van oprecht antwoorden.

Arjo Klamer heeft 25 jaar onderzoek gedaan naar en gedoceerd in de economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit. Na 25 jaar concludeert Klamer dat de kunsten en de cultuur niet de economie en de samenleving moeten dienen, zoals algemeen wordt aangenomen, maar dat de economie dienstbaar zou moeten zijn aan de kunsten en de cultuur. Hij bepleit dat de economie humaan is als ze waarden gedreven is en de mensen en de natuur dient, en niet andersom.

Klamer stond aan de wieg van de succesvolle internationale master Cultural economics and entrepreneurship, en van Academia Vitae, inmiddels Akademeia geheten (een instituut voor permanente educatie). Hij was actief in de cultuurwereld van Rotterdam (o.a. als lid van de Rotterdamse Raad van Cultuur) en was van 2014 tot 2017 wethouder in Hilversum voor de SP. Klamer heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van de ambachtseconomie en waarschuwde al in 1992 voor de risico’s van een gemeenschappelijke Europese munt. Hij is lid van het Sustainable Finance Lab, voorzitter van Filosofie Oost-West en ontwikkelde een op waarden gebaseerde benadering van de economie en de zogenaamde “quality evaluator.” Bekende werken van de hand van Arjo Klamer zijn Conversations with Economists (1984), Verzuilde Dromen: 40 jaar SER (1992), Value of Culture (1996), Speaking of Economics (2007), Pak Aan (2011), Doing the Right Thing (2017). Hij had jarenlang een column in de NRC, daarna de Volkskrant en vervolgens bij de GPD (de regionale bladen).

Voor zijn komst naar de Erasmus Universiteit doceerde Arjo Klamer aan Duke University, Wellesley College, University of Iowa en The George Washington University. Binnen de Erasmus Universiteit zijn vele promoties onder zijn supervisie tot stand gekomen. Zeven van zijn promovendi hebben inmiddels de professor titel. Klamer doceert ook aan de Hogeschool voor de Toegepaste Filosofie, het AUC, in de Comenius Leergangen, voor Akademeia, en is gasthoogleraar aan de VU.

Professor

Prof. dr. (Arjo) A Klamer

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen