Promotie Joris Kil op donderdag 5 december 2013

Op donderdag 5 december 2013 vindt de promotie plaats van Joris Kil. De titel van het proefschrift is 'Acquisities door een gedragseconomische en reële optie lens'. Zijn promotor is professor Han Smit van de Erasmus School of Economics. Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Patrick Verwijmeren (Erasmus School of Economics), professor Taco Reus (Rotterdam School of Management) en dr. Tony Tong (Leeds School of Business, University of Colorado, Boulder USA).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 13.30 uur.

Korte samenvatting: 'Acquisities door een gedragseconomische en reële optie lens'

Het onderzoek in dit proefschrift bekijkt bedrijfsovernames - of acquisities - door een gedragseconomische en een reële optie lens, en gebruikt zodoende zowel een rationeel als een beperkt rationeel perspectief. Het rationele gedeelte, dat begint met hoofdstuk 2, gebruikt een reële optie differentiatie van acquisities en laat zien dat optie-karakteristieken in acquisities verschillen in betaalde premies verklaren. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de betaalde premies in seriële overnames met als doel industrie-consolidatie. De resultaten laten zien dat seriële overnemers hogere premies betalen voor hun eerste industrie-gerelateerde acquisitie dan enkelvoudige overnemers. Deze bevinding volgt de verwachtingen vanuit de reële optie theorie en suggereert dat seriële overnemers de toekomstige waarde van hun acquisitiestrategie opnemen in de premie die wordt betaald in de eerste overname binnen een serie.

Het tweede gedeelte van dit proefschrift veronderstelt beperkte rationaliteit en incorporeert psychologische factoren in acquisitie beslissingen. Hoofdstuk 4 laat het effect zien van de grootte van de afwijking van de huidige beurskoers ten opzichte van de hoogste beurskoers over de voorgaande 52 weken op het risico dat een overnemer neemt in zijn acquisitie beslissingen. Hoe lager de huidige beurskoers is in vergelijking met de historische beurskoers, hoe meer risico er wordt genomen door het overnemen van relatief grotere bedrijven en het betalen van hogere premies. Tot slot geeft hoofdstuk 5 een theoretische kijk op de invloed van bestuurlijke cognitieve beperkingen op de perceptie van onzekerheid in acquisitie beslissingen. Wanneer cognitieve beperkingen ertoe leiden dat besluitvormers de onzekerheden in overnames, ten onrechte, onderschatten, ontstaat er een voorkeur voor het kopen van meerderheidsbelangen boven gefaseerde overnames door middel van minderheidsbelangen. Deze gedragstheoretische verklaring voor de onderschatting van onzekerheden biedt een alternatieve verklaring voor het beperkte aantal gefaseerde acquisities dat voorkomt in de praktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van de Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen