Promotie Nüfer Ateş op vrijdag 17 januari 2014

Op vrijdag 17 januari 2014 vindt de promotie plaats van Nüfer Ateş. De titel van het proefschrift is 'Het strategieproces: een middenmanagement perspectief'. Promotores zijn professor Patrick Groenen (Erasmus School of Economics) en professor Daan Knippenberg (Rotterdam School of Management). Daarnaast bestaat de beoordelingscommissie uit professor Tomi Laamanen (University of St. Gallen), professor J. Jansen en professor Taco Reus (Rotterdam School of Management).

Tijd en locatie

De promotie vindt plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam (complex Woudestein) om 09.30 uur.

Over het proefschrift

Organisaties moeten hun ‘middle managers’ aan boord krijgen om strategie succesvol om te zetten in actie. Middle managers zijn belangrijke strategische spelers in organisaties vanwege hun nauwe betrokkenheid bij de dagelijkse activiteiten en hun connectie met de hogere echelons. Tenzij de managers een gedeeld begrip ontwikkelen van en zich in zetten voor de organisatie strategische doelen, is het onwaarschijnlijk dat de organisatie zijn strategieën zal realiseren. Dit proefschrift richt zich op de psychologische fundamenten van middle manager' bijdrage aan het strategieproces door het onderzoeken van hun strategische cognities, leiderschap en rechtvaardigheidspercepties.

In dit proefschrift ontwikkelen we een nieuwe methode die een meer uitgebreide analyse van strategische consensus biedt binnen en tussen organisatie-eenheden (hoofdstuk 2), gaan we in tegen de populaire perceptie dat managers' transformationeel leiderschap een uitsluitend positief fenomeen is in de strategie-implementatie (hoofdstuk 3), en tonen het belang van middle managers' strategische afstemming en betrokkenheid (hoofdstuk 4). Onze resultaten bieden onderzoekers de nodige instrumenten voor integratieve theorievorming in leidinggevende en organisatorische kennis, onthullen de donkere kant van transformationeel leiderschap, welke afhankelijk is van de strategische afstemming van de manager, en tonen het belang van middle managers' rechtvaardigheidspercepties over strategievorming. We kijken ook naar het herhaalde testen probleem en bieden strategieën en gereedschappen om te gaan met dit probleem (hoofdstuk 5 en 6). Zodoende breidt dit proefschrift het bereik van onderzoek van organisatiepsychologie en gedrag in organisaties in de strategie uit, door bij te dragen aan onderzoek over het strategie proces, bestuurlijke cognitie en strategisch gedrag.

Meer informatie

Ateş’s PhD-onderzoek is gepubliceerd binnen de ERIM PhD series en zal worden verdedigd bij Erasmus Research Institute of Management (ERIM). ERIM is het gemeenschappelijke onderzoeksinstituut van Rotterdam School of Management (RSM) en Erasmus School of Economics (ESE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de plechtigheid kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communicatie Adviseur van Erasmus School of Economics, tel. (010) 408 1762 of 06 5364 1846 , e-mail: rdegroot@ese.eur.nl of Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam: press@eur.nl of (010) 408 1216.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen